" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

#arrendamentsfinquesurbanes Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

Fase 2 de 2
2. Retorn 26/06/2019 - 26/07/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquest projecte normatiu té com a objectiu poder disposar d’un règim jurídic integral del contracte d’arrendament urbà, que permeti racionalitzar la matèria, per tal de facilitar a la població l’accés a l’habitatge així com fer una regulació que clarifiqui i aporti majors garanties a una i altra part, de forma que es redueixi l’alta conflictivitat que genera la interpretació i aplicació dels contractes d’arrendament de finques urbanes.

Objectiu de la consulta

   Els aspectes principals objecte de consulta seran els relatius a la millor manera d’establir un règim jurídic per al contracte d’arrendament de finques urbanes:

 • Conèixer propostes per tal d’aconseguir una major estabilitat en l’arrendament de finques urbanes en benefici de la part arrendatària.
 • Conèixer propostes sobre la conveniència o no de limitar els preus de l’arrendament.
 • Conèixer propostes efectives d’acreditació de l’estat dels immobles per tal d’intentar evitar conflictes innecessaris entre arrendadors i arrendataris.
 • Conèixer propostes de regulació per a l’arrendament d’habitacions i noves formes d’arrendament sorgides en els darrers anys.
 • Conèixer propostes que permetin equilibrar la relació de drets i obligacions entre arrendatari i arrendador.


Preguntes per a orientar les aportacions

 1. Creieu que és necessari afrontar els actuals problemes en el mercat de lloguer a través d’un règim jurídic propi del contracte d’arrendament urbà?
 2. Creieu que és una solució adequada establir un termini de vigència més llarg dels contractes de lloguer per tal de contribuir a l’estabilitat dels arrendaments de finques?
 3. Creieu convenient limitar el preu dels arrendaments? De quina manera es podria aconseguir aquesta limitació?
 4. Creieu oportú dur a terme una regulació sistemàtica de les noves formes d’arrendament sorgides en els darrers temps, com ara el pluriarrendament, l’arrendament d’habitacions, la denominada llar compartida o l’arrendament de curta durada per a persones que precisen allotjament durant l’ingrés hospitalari d’un familiar? Què caldria tenir en compte en fer la regulació d’aquestes noves formes d’arrendament?
 5. Creieu necessari establir nous mecanismes, a través de les noves tecnologies, per tal d’acreditar l’estat dels immobles, evitant així conflictes innecessaris entre arrendadors i arrendataris?
 6. Creieu necessari revisar les relacions arrendador-arrendatari per tal d’aconseguir un major equilibri? De quina manera?

Propostes Veure tots (1)

En avaluació
Esmenes sobre "Els aspectes principals objecte de consulta seran els relatius a la millor manera...
Veure tots (1)
Qui hi participa Cambres de la Propietat Urbana, Associacions d’Agents Immobiliaris de Catalunya, Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona, Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data d'inici 27 de Maig de 2019
Data de finalització 25 de Juny de 2019
Referència: II-PART-2019-05-239

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentsfinquesurbanes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentsfinquesurbanes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

184

Seguidores

1

Propostes