" class="part-icon-bars">

Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya

#AssembleaClimaCAT La teva veu és canvi

Fase 3 de 4
Fase de deliberació i elaboració de recomanacions 13/01/2024 - 10/02/2024
Fases del procés

En aquest espai qualsevol persona, encara que no hagi estat seleccionada per formar part de l'Assemblea, pot fer arribar les seves propostes a les preguntes següents sobre el desplegament de les energies renovables a Catalunya o el nostre model d'alimentació, tenint en compte la necessitat d'enfrontar la situació d'emergència climàtica en la que estem. Aquestes propostes, tot i no formar part de les recomanacions de l'Assemblea, ja que no hauran passat per les fases d'aprenentatge, anàlisi amb experts i deliberació, també seran recollides i complementaran els informes de resultats finals de l'Assemblea.

  1.  Canvi climàtic i el desplegament de les energies renovables. Aconseguir l'autosuficiència energètica a partir de fonts d'energia renovable comporta beneficis importants, però requereix també construir un gran nombre d'instal·lacions amb altres possibles impactes sobre el territori. Quins criteris s'han de fer servir per decidir o prioritzar el tipus d'energies renovables i les seves infraestructures associades de producció i distribució de l’energia (autoconsum o grans instal·lacions a terra) i la seva ubicació, tenint en compte tant els seus beneficis com els seus impactes i costos en el territori?     
  2. Canvi climàtic i el model d'alimentació pel futur. L'actual model de producció agroalimentari i de consum genera emissions que contribueixen al canvi climàtic però també beneficis ambientals, socials i econòmics. D’entre les opcions possibles, quines accions o canvis cal emprendre en relació al model de producció i consum agroalimentari per mitigar les emissions i incentivar les mesures d'adaptació al canvi climàtic, tenint en compte tant els beneficis i avantatges com els costos i desavantatges existents?

58 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Estem entrant en un caos climàtic terrible. Aigua i Sobirania alimentària agroecològica haurien...
La proposta més lògica i eficient per trobar un model d'alimentació sostenible pel futur depèn en...
La major part dels pous catalans ni són legals ni es fa el seu monitoratge en continu de manera...
La ramaderia extensiva de pasturatge no es computa igual que la intensiva i son oposades en...