" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Participació sobre la primera versió del text

Fase 3 de 3
Retorn 11/03/2024 - 31/05/2024
Fases del procés

E3.6 Reconsiderar l’encaix de l’impuls preceptiu amb la normativa sectorial

03/04/2024 13:55  
Acceptades
En els processos d’avaluació ambiental hi ha processos preceptius d’informació pública. La normativa d’avaluació ambiental diferencia projectes i plans i programes. S’especifica clarament en quins casos s’ha de fer avaluació ambiental, que requereix obligatori informació pública i procés participatiu. No seria coincident amb el que surt a la llei de participació. Es podria fer un esment directe a que en els casos que el procediment regulat d’avaluació ambiental (estratègica de plans i d’avaluació de programes o de plans i projectes), ja que en la normativa pròpia ja està molt definit en quins casos ha d’haver-hi avaluació i en quins casos informació pública. Tanmateix, la normativa sectorial que estipula la participació és poc concreta, no diu en quin grau ni termes. Depèn molt de la voluntat política del municipi, que en alguns casos és molt completa i en altres, molt minsa. Art. 11.    

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

S'elimina la menció expressa a la quantitat econòmica de la inversió com a referència per a l’impuls obligatori de la participació. Per no generar confusions d’encaix amb la normativa sectorial en matèria urbanística i ambiental, s’eliminen els supòsits concrets en què s’ha d’impulsar la participació, es deixa la remissió genèrica a la normativa sectorial (art. 3.3) i el mandat d’impulsar la participació en decisions estratègiques i d'especial interès per a la ciutadania (i de prioritzar aquelles que efectivament s’obriran a participació). Art. 10. 

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2024-04-88647
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avantprojecteparticipacio/f/4015/proposals/88647/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avantprojecteparticipacio/f/4015/proposals/88647/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...