" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29-05-2019 - 01-07-2019
Veure les fases

84 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Tenis una llei que regula les Vtc que no ha parat de Canviar desde fa mes de 20 anys i que no...
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que...
La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 permet a les CCAA modificar les condicions...
Col·legi professional del taxi
S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El...
Definició més clara sobre aquest tema. L'article 24 apartat 5 de la Llei del taxi no té la...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Taxi, servei public de interés general. Eixí el va ratificar el tribunal suprem el Juny 2018.
...
Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva condició de servei...
Proposo que les llicències VTC haurien d'ésser limitades segons la regla 1-30, 1 llicència VTC...
Creiem que el regim jurídic de les llicències de taxi ha de continuar estant com fins ara. Tal i...
Donde poneis:
Preguntes per orientar les aportacions:
1.- Considera que s’han de regular el...
Adjunto enlace con documento y se registra en la conselleria de transports
...
Proposo que les llicències VTC, tinguin un preu superior al Taxi, per exemple 60€
Un dels objectius de la nova llei és garantir un estàndard de seguretat per a les persones...
Propuesta (en el caso de Cabify que no cumple la ley de los 15' de Pre contratación, sino que al...
El respecte dels drets de les persones treballadores del sector del taxi i VTC pel que fa a la...
Crec que ja es moment de garantir aquestes paraules.
Una llicencia de bar no es el mateix que...
És evident també que aspectes com el cobrament individual o el taxi compartit són avui molt més...
Davant la notòria insuficiència de l'oferta actual i el seu desmesurat sobrecost, s'ha de...