" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places

Fase 2 de 2
Fase de tancament 29/05/2019 - 01/07/2019
Fases del procés

Obligatorietat de torns, dies de descans i vacances pels conductors VTC

28/05/2019 10:50  
Aplicació als vehicles VTC de les normes relatives a torns, dies de descans i vacances que s'apliquen al taxi -art. 24.1.b de la Llei del Taxi-. La Disposició Addicional 1a del RD Llei 13/2018 habilita a les CCAA a modificar les condicions d'explotació de les autoritzacions per vehicles VTC en matèria de "horaris obligatoris". Mesura que fomentaria un ús més sostenible de l'espai públic, reduiria l'impacte mediambiental i protegiria eficaçment els drets de les persones treballadores del sector.
Número d'adhesions133

Referència: II-PROP-2019-05-75702
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75702/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avlleitaxivtc/f/2507/proposals/75702/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (22.2%)

A favor  Que cumplan la ley

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Quan l'usuari embruta l'interior del vehicle, de manera que no pugui continuar treballant, ... provoca una doble pèrdua. D'una banda, el cost de la neteja per poder continuar prestant servei, de l'altra, la pèrdua de beneficis durant el temps de neteja. La legislació hauria de contemplar la reparació del dany. penalitzar aquest incivisme

Carregant els comentaris ...