" class="part-icon-bars">

Procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic del Litoral del Baix Empordà

Projecte Interreg MPA-ENGAGE

Fase 3 de 3
Fase de retorn 15/11/2021 - 30/11/2021
Fases del procés

Canvis a "Pla de recuperació massiu dels boscos de Posidònia Oceànica"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Pla de recuperació massiu dels boscos de Posidònia Oceànica"}
  • +{"ca"=>"Pla de recuperació massiu dels boscos de Posidònia Oceànica"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Pla de recuperació massiu dels boscos de Posidònia Oceànica"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Pla de recuperació massiu dels boscos de Posidònia Oceànica"}

Cos

  • +["Les fanerògames son una de les especies clau del nostre ecosistema marí, tant per la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic com a magatzem de CO2 (retenen més CO2 que els boscos terrestres), com a habitat essencial de milers de espècies, moltes de interès comercial i turístic, o com a barrera per frenar la erosió de les nostres cales i reduir els efectes dels temporals, que per altra banda es preveuen cada vegada més intensos. Malgrat ser complexa i lenta la recuperació de les fanerògames esdevé una de les prioritats dels experts de la ONU en la lluita i adaptació contra el canvi climàtic.\n\nhttps://www.unep.org/news-and-stories/press-release/protection-seagrasses-key-building-resilience-climate-change\n\nhttps://www.unep.org/resources/report/out-blue-value-seagrasses-environment-and-people"]
  • +["Les fanerògames son una de les especies clau del nostre ecosistema marí, tant per la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic com a magatzem de CO2 (retenen més CO2 que els boscos terrestres), com a habitat essencial de milers de espècies, moltes de interès comercial i turístic, o com a barrera per frenar la erosió de les nostres cales i reduir els efectes dels temporals, que per altra banda es preveuen cada vegada més intensos. Malgrat ser complexa i lenta la recuperació de les fanerògames esdevé una de les prioritats dels experts de la ONU en la lluita i adaptació contra el canvi climàtic.\n\nhttps://www.unep.org/news-and-stories/press-release/protection-seagrasses-key-building-resilience-climate-change\n\nhttps://www.unep.org/resources/report/out-blue-value-seagrasses-environment-and-people"]
Esborrats
Addicions
  • +["Les fanerògames son una de les especies clau del nostre ecosistema marí, tant per la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic com a magatzem de CO2 (retenen més CO2 que els boscos terrestres), com a habitat essencial de milers de espècies, moltes de interès comercial i turístic, o com a barrera per frenar la erosió de les nostres cales i reduir els efectes dels temporals, que per altra banda es preveuen cada vegada més intensos. Malgrat ser complexa i lenta la recuperació de les fanerògames esdevé una de les prioritats dels experts de la ONU en la lluita i adaptació contra el canvi climàtic.\n\nhttps://www.unep.org/news-and-stories/press-release/protection-seagrasses-key-building-resilience-climate-change\n\nhttps://www.unep.org/resources/report/out-blue-value-seagrasses-environment-and-people"]
Esborrats
Addicions
  • +["Les fanerògames son una de les especies clau del nostre ecosistema marí, tant per la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic com a magatzem de CO2 (retenen més CO2 que els boscos terrestres), com a habitat essencial de milers de espècies, moltes de interès comercial i turístic, o com a barrera per frenar la erosió de les nostres cales i reduir els efectes dels temporals, que per altra banda es preveuen cada vegada més intensos. Malgrat ser complexa i lenta la recuperació de les fanerògames esdevé una de les prioritats dels experts de la ONU en la lluita i adaptació contra el canvi climàtic.\n\nhttps://www.unep.org/news-and-stories/press-release/protection-seagrasses-key-building-resilience-climate-change\n\nhttps://www.unep.org/resources/report/out-blue-value-seagrasses-environment-and-people"]
Autoria de la versió
Avatar: Jordi Cruz Plaja Jordi Cruz Plaja
Versió creada el 22/10/2021 20:33