" class="part-icon-bars">

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

#CatàlegPaisatgePenedès Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Phase 2 of 2
Fase de retorn 08/06/2024 - 31/12/2024
Process phases
Help

They are spaces for dialogue between citizens and the Administration, where you can contribute your opinions, needs, proposals and expectations.

Increase your participation through the mechanisms available to you!

Close help

La fase d'exposició pública exposa el Catàleg del paisatge de forma pública perquè la ciutadania deixi els suggeriments, propostes i observacions que consideri oportunes. Fins el 7 de juny pots deixar les teves propostes o suggeriments al document aprovat amb caràcter previ.

About this process

This process belongs to Process

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta pública i social pel Catàleg de paisatge del Penedès amb l'objectiu principal de què els agents implicats i la ciutadania pogués expressar la percepció que tenen del paisatge, debatre les transformacions que hi tenen lloc i contribuir a definir el objectius per millorar-lo.

Es van realitzar 4 sessions informatives, consulta oberta en línia, 4 tallers de caracterització i 4 tallers de proposta. A partir de la pàgina 15 del aquest document trobaràs la informació relativa a procés de participació.

Què són els Catàlegs de paisatge?

D’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, els catàlegs del paisatge són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors i estat de conservació i proposen un horitzó a futur per mitjà d’uns objectius de qualitat paisatgística.

A través d’aquests objectius, es defineixen les orientacions per a l’establiment de les directrius de paisatge dels plans territorials. A més, estableixen les unitats de paisatge enteses com a àmbits visualment coherents.

En relació amb els espais oberts, aquest Catàleg proposa, bàsicament, potenciar el sòl agrícola, sobre els assentaments urbans millorar la percepció dels diferents teixits, i pel que fa a les infraestructures de mobilitat ajustar l’encaix en el territori.  

Proposals See all proposals (66)

 • Created at
  21/03/2024
 • Comments count: 2
 • Created at
  21/03/2024
 • Comments count: 2
 • Created at
  21/03/2024
 • Comments count: 2
 • Created at
  21/03/2024
 • Comments count: 2
See all proposals (66)
Who participates Agents implicats i ciutadania del territori
Department Departament de Territori
Organization Area Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Paisatge i l’Observatori del Paisatge
Promoting unit Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori
Has summary unit No
Start date February 14, 2024
End date July 26, 2024
Reference: II-PART-2024-02-664

Share link:

Please paste this code in your page:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/catalegpaisatgepenedes/embed.js?locale=en"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/catalegpaisatgepenedes/embed.html?locale=en" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>