" class="part-icon-bars">

Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

#CatàlegPaisatgePenedès Exposició pública del Catàleg del paisatge del Penedès

Fase 2 de 2
Fase de retorn 08/06/2024 - 31/12/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

La fase d'exposició pública exposa el Catàleg del paisatge de forma pública perquè la ciutadania deixi els suggeriments, propostes i observacions que consideri oportunes. Fins el 7 de juny pots deixar les teves propostes o suggeriments al document aprovat amb caràcter previ.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Entre el 2018 i el 2019, l’Observatori del Paisatge va dirigir un procés de participació i consulta pública i social pel Catàleg de paisatge del Penedès amb l'objectiu principal de què els agents implicats i la ciutadania pogués expressar la percepció que tenen del paisatge, debatre les transformacions que hi tenen lloc i contribuir a definir el objectius per millorar-lo.

Es van realitzar 4 sessions informatives, consulta oberta en línia, 4 tallers de caracterització i 4 tallers de proposta. A partir de la pàgina 15 del aquest document trobaràs la informació relativa a procés de participació.

Què són els Catàlegs de paisatge?

D’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, els catàlegs del paisatge són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus valors i estat de conservació i proposen un horitzó a futur per mitjà d’uns objectius de qualitat paisatgística.

A través d’aquests objectius, es defineixen les orientacions per a l’establiment de les directrius de paisatge dels plans territorials. A més, estableixen les unitats de paisatge enteses com a àmbits visualment coherents.

En relació amb els espais oberts, aquest Catàleg proposa, bàsicament, potenciar el sòl agrícola, sobre els assentaments urbans millorar la percepció dels diferents teixits, i pel que fa a les infraestructures de mobilitat ajustar l’encaix en el territori.  

Deixa la teva proposta Veure tots (66)

 • Creat el
  21/03/2024
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  21/03/2024
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  21/03/2024
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  21/03/2024
 • Número de comentaris: 2
Veure tots (66)
Qui hi participa Agents implicats i ciutadania del territori
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Subdirecció General d'Estratègies Territorials i Paisatge i l’Observatori del Paisatge
Unitat promotora Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 14 de Febrer de 2024
Data de finalització 26 de Juliol de 2024
Referència: II-PART-2024-02-664

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/catalegpaisatgepenedes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/catalegpaisatgepenedes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>