" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Consulta pública sobre l’elaboració d’un avantprojecte de Llei de modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 16/11/2022 - 16/12/2022
Veure les fases

Canvis a "Incorporació de la acció de cessació en l’article 125-1 per les organitzacions de persones consumidores"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Incorporació de la acció de cessació en l’article 125-1 per les organitzacions de persones consumidores"}
  • +{"ca"=>"Incorporació de la acció de cessació en l’article 125-1 per les organitzacions de persones consumidores"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Incorporació de la acció de cessació en l’article 125-1 per les organitzacions de persones consumidores"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Incorporació de la acció de cessació en l’article 125-1 per les organitzacions de persones consumidores"}

Cos

  • +["1. Les administracions públiques catalanes, per raons d’interès públic i emprant els procediments que estableixen les Lleis, poden exercir les accions pertinents per a fer cessar les activitats lesives per als drets i interessos de les persones consumidores. Tanmateix, podran interposar dites accions a Catalunya les organitzacions de persones consumidores i altres subjectes a qui les normes atorguin legitimació d’acord amb les lleis que així ho estableixin."]
  • +["1. Les administracions públiques catalanes, per raons d’interès públic i emprant els procediments que estableixen les Lleis, poden exercir les accions pertinents per a fer cessar les activitats lesives per als drets i interessos de les persones consumidores. Tanmateix, podran interposar dites accions a Catalunya les organitzacions de persones consumidores i altres subjectes a qui les normes atorguin legitimació d’acord amb les lleis que així ho estableixin."]
Esborrats
Addicions
  • +["1. Les administracions públiques catalanes, per raons d’interès públic i emprant els procediments que estableixen les Lleis, poden exercir les accions pertinents per a fer cessar les activitats lesives per als drets i interessos de les persones consumidores. Tanmateix, podran interposar dites accions a Catalunya les organitzacions de persones consumidores i altres subjectes a qui les normes atorguin legitimació d’acord amb les lleis que així ho estableixin."]
Esborrats
Addicions
  • +["1. Les administracions públiques catalanes, per raons d’interès públic i emprant els procediments que estableixen les Lleis, poden exercir les accions pertinents per a fer cessar les activitats lesives per als drets i interessos de les persones consumidores. Tanmateix, podran interposar dites accions a Catalunya les organitzacions de persones consumidores i altres subjectes a qui les normes atorguin legitimació d’acord amb les lleis que així ho estableixin."]
Autoria de la versió
Avatar: Jordi Samarra Jordi Samarra
Versió creada el 16/12/2021 19:44