" class="part-icon-bars">

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Creació del Conservatori del Litoral de Catalunya

Fase 3 de 3
Conclusions 15/07/2022 - 31/07/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Consulta l'informe de resultats del procés.

S'informa, també, que fins el 31 d'octubre podeu participar en la Consulta pública prèvia en aquest altre apartat del portal participa.gencat.cat on trobareu el document d'anàlisi d'alternatives per a la creació del Conservatori del Litoral i podreu fer els comentaris que estimeu pertinents.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral preveu la creació del Conservatori del litoral de Catalunya amb els objectius de salvaguardar i recuperar la part del litoral més amenaçada per la urbanització i l'artificialització, a partir de l'adquisició pública del sòl.

El Conservatori s'ha de finançar amb les aportacions del Govern, per mitjà dels pressupostos de la Generalitat, i amb les aportacions de les altres administracions, d'entitats i d'empreses i ha de ser creat a través d'un procés participatiu amb la col·laboració d'experts en matèria ambiental i territorial, entitats de conservació del medi natural i representants dels ens locals.

La Resolució 197/XIV del Parlament de Catalunya insta el Govern a constituir el Conservatori del Litoral de Catalunya, per mitjà de la creació d’un ens amb personalitat jurídica o de l’adscripció de les funcions que li són pròpies a un ens afí, havent-ne definit clarament l’estructura i les funcions.

Eixos del debat

  • Eix 1: Objectius i funcions del futur conservatori: restaurar llocs? posar en valor? ús públic? altres funcions?
  • Eix 2: Prioritats, urgències i criteris d'intervenció en el litoral: per classe urbanística de sòl? per grau d’amenaça? per potencial ecològic? altres?
  • Eix 3: Governança en la definició del programa d'actuació o en la gestió: definició d'objectius? seguiment de l'actuació? possibilitats de gestió compartida dels espais?

Objectius del procés

  • Informar i compartir l’anàlisi d’alternatives pel que fa a la formulació jurídica i organitzativa del Conservatori realitzada per l’Administració.
  • Concretar les funcions i l’abast del Conservatori.
  • Concretar les prioritats i els criteris d’intervenció en el litoral mitjançant l’adquisició pública de sòl en el litoral.
  • Definir la governança del Conservatori amb els diversos actors.

Com i quan puc participar?

Assistint a algun de les sessions de debat presencial que seran el 12 i 14 de juliol, 17-19 h, a Girona i a Vilanova i la Geltrú, respectivament.

Et recomanen que abans de participar a les sessions de debat t'hagis inscrit a la sessió informativa o hagis llegit la documentació o hagis visualitzat el vídeo de la sessió que trobaràs publicat al portal.

Qui pot participar?

El conjunt de la ciutadania, ja que el litoral és una zona del territori d’interès i d'ús general, i especialment, entitats de conservació del medi natural, representants dels ens locals i experts en matèria ambiental i territorial.

Impacte del procés participatiu

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter vinculant, però sí que podran tenir incidència i ser incorporades al projecte. Les institucions responsables en primer lloc difondran els resultats del procés participatiu, de totes les activitats i canals de participació que s’hauran dut a terme, mitjançant el portal participa.gencat.cat. Aquests resultats seran valorats abans de la creació del Conservatori i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament.

El que es decideix La creació i la naturalesa jurídica del conservatori
Qui hi participa La ciutadania en general i entitats de conservació del medi natural, representants dels ens locals i experts en matèria ambiental i territorial.
Departament Departament de Territori
Unitat promotora Secretaria de Territori i Mobilitat
Entitats dinamitzadores Raons Públiques
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Juny de 2022
Data de finalització 31 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2022-04-491

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatorilitoral/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/conservatorilitoral/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

70

Participants

122

Seguidores

3

Comentaris

3

Trobades