" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
El personal docent de l'ESDAP té una dedicació horària igual que el professorat de secundària, i...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
El pla d’estudis de l’ESDAP ofereix unes especialitats en disseny que es corresponen amb...
Si uns estudis exigeixen a l’alumn@ el domini d’un idioma estranger per a poder obtenir el títol,...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
Penso que el futur decret d'ESDAP ha de vetllar per la territorialitat actual d'ESDAP. Cal...
Des de la seva creació les dues direccions han estan nomenades des del Departament d'Ensenyament....
· Regular i reconèixer (com Secundaria) la càrrega horària que suposa les tasques extra de...
L’ESDAP no té seu física, no es percep com a un sol centre
La seva seu està ocupada per l’EA...
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
· Que es reguli la càrrega de tasques no presencials del professorat.
· Reduir la càrrega...
Hi ha alumn@s que han d’esperar dos semestres per a poder recuperar una assignatura, no es...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...