" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
La poca flexibilitat del pla d'estudis fa que estudiants que voldrien o podrien iniciar les...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
El decret ha d’establir i regular la càrrega lectiva del professorat tenint el compte:
· El...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
És absurd que un alumn@ provinent d’uns estudis de grau universitari, havent superat les PAU, se...
En el curs 2010-11 i 2011-12, la RESOLUCIÓ EDU/1323/2010 del 23 d'abril (borsa de professorat...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
· Regular els drets i deures del professorat que és obligat a participar en els Tribunals de TFE....
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
El professorat que imparteix els estudis està subjecte a la mateixa norma de dedicació lectiva...
Que es defineixin les funcions del Coordinador de Pla d’Estudis, especialment vers les...
  • Creat el
    04/06/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Per aconseguir arribar fins aquest estadi en el qual es troba ara l'ESDAP, hi ha hagut molts...
· Que el decret vetlli per que es generin dinàmiques més respectuoses i saludables entre el...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
En contra de la norma que diu que es poden reconèixer el 60 per 100 dels crèdits del pla...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1