" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a elaboració d'un projecte de decret de l'Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP)

Projecte de decret de l'ESDAP

Fase 2 de 2
Retorn 06/06/2020 - 23/06/2020
Veure les fases

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El català hauria de ser l’idioma de comunicació habitual en l’activitat docent a l’ESDAP...
Que el decret vetlli per la regulació de la interacció entre el professorat dels diferents campus...
Reformular i repensar el sistema d’enquestes perquè no siguin un factor de desequilibri emocional...
L’ESDAP, tot i que el seu nom inclou les arts plàstiques, no fa oferta d’aquests ensenyaments.
...
El professor@ ha de deixar clar l’enunciat dels treballs i els criteris d’avaluació. No es poden...
La normativa d’assistència, obliga a un mínim del 80% de presència a l’assignatura, això no...
Passar de cos 0595 de secundària de règim especial a un nou cos d’ESDAP, en cap cas ha de...
No existeixen departament ni seminaris.
Les coordinacions ESDAP no contemplen departament i...
La participació del professorat d'especialitat en aquestes comissions no està retribuida, tot i...
  • Creat el
    03/06/2020
  • 1
  • Número de comentaris: 1
Les seus de l’ESDAP tenen unes instal•lacions deficients i caduques.
S’ha de fer inversió...
En les diferents seus s’imparteixen estudis de grau mitjà, batxillerat, cicles de grau superior i...
Cal ampliar el termini de la consulta pública per comptar amb la participació real del...
La participació del claustre i de l’alumnat en l’organització directa de l’ESDAP no existeix.
...
En el primer curs del títol l’alumn@ que ha cursat el batxillerat d’art es troba amb les mateixes...
Segons l'evolució professional de certs sectors gràficoartístics, hi ha la gran necessitat de...
Les direccions de les seus confeccionen els seus horaris segons criteris propis, on la direcció...
La norma de permanència i promoció de l'estudiant és molt restrictiva pel que fa a la gestió de...
Els estudiants del grau universitari (títol superior) estem compartint centre i espais amb...
L’Escola Massana de Barcelona, escola pública del Consorci d’Educació de Barcelona, imparteix uns...