" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori

Fase 2 de 2
Retorn 15/06/2023 - 30/07/2023
Fases del procés

97 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Àmbit
Origen
Tipus
La implantació de desenvolupament de les ER no hauria de deixar de banda les possibilitats...
El Dl 16/2019 suposa la impossibilitat d’instal·lar aerogeneradors a pràcticament tota l’àrea...
S'adjunta el document amb les respostes a les preguntes plantejades, que desenvolupen les...
Cal garantir el soterrament del total de les línies d'evacuació i transport en tot el seu...
Per dismininuir el consum energètic en certes zones caldria apropar les institucions als llocs de...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
Creació de teulades fotovoltaiques en estacionaments urbans que crein una xarxa mínima per unitat...
Establir una moratòria en la tramitació actual dels projectes mentres no sigui aprovat el PLATER.
Els aerogeneradors terrestres disponibles al mercat d’elevada eficiència son de 4 a 7 MW. Per les...
Segons la Informació de context del PLATERevitar l’acumulació de projectes en determinades àrees...
Per abordar el PLATER amb garanties i assolir la sobirania energètica cal dades objectives sobre...
Els emplaçaments dels projectes fotovoltaics i eòlics han de tenir presents 5 aspectes clau que...
 • Creat el
  01/06/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Integrar en una CER--Selva, la fotovoltaica, geotèrmia, biomassa i la gestió pública de l'energia...
 • Creat el
  03/06/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 0
La titularitat de les noves línies d'evacuació recau sobre el promotor, el qual pot decidir si...
El PLATER ha d'anar més enllà d’establir zones d’exclusió, com ja preveu l’article 8.2 del Dl...
Zones molt favorables per al desplegament renovable, per diverses circumstàncies com el consens,...
Protegim el Parc Fluvial del riu Ripoll al seu pas per Barberà del Vallès
La llera del Riu Ripoll i els seus espais llimítrofes configuren una franja de gran riquesa...
L'autoconsum en ciutats denses cal poder determinar: El grau d’assolellament de cobertes i espai...
Crec imprescindible de regular les distàncies mínimas a masías i llocs habitats a les zones...