" class="part-icon-bars">

Delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut

Fase 2 de 2
Retorn 05/03/2019 - 19/03/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte de decret de delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.

Objectius del decret

El principal objectiu de la iniciativa és adequar els límits territorials del Servei Català de la Salut per respondre a les necessitats de la ciutadania, garantint i millorant l’accessibilitat, la continuïtat i la qualitat de l’atenció de les persones ateses en el nostre sistema sanitari, contribuint a assolir un nou model d’atenció centrat en la persona.

El Pla de Salut 2016-2020 inclou, entre els seus principis inspiradors, garantir l’equitat en l’accés a les prestacions i planificar amb perspectiva territorial, facilitant la descentralització de la gestió per fer-la més propera a les persones.

En aquest sentit el Servei Català de la Salut ha considerat necessari modificar l’actual delimitació de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris per avançar en l’accessibilitat als serveis i millorar la integració funcional dels serveis de salut en els entorns més propers al ciutadà.

El Servei Català de la Salut s'estructura a partir de les àrees bàsiques de salut (ABS), unitats territorials delimitades segons criteris geogràfics, socioeconòmics i demogràfics, entre d’altres, on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població, principalment per mitjà del centre d'atenció primària. La suma d’ABS conformen els sectors sanitaris i l’agregació de sectors sanitaris formen les regions sanitàries, demarcacions territorials desconcentrades.


Quines són les finalitats de les Regions Sanitàries?

 • Una organització sanitària eficient i propera a l'usuari.
 •  La participació efectiva de la comunitat en les actuacions i els programes sanitaris.
 • Una organització integrada dels serveis de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció primària en l'àmbit comunitari.
 • La potenciació del treball en equip en el marc de l'atenció primària de salut.
 • La continuïtat adequada entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada i hospitalària.
 • La correlació adequada entre els serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.
 • La coordinació òptima de les actuacions de la Regió Sanitària amb les funcions de control sanitari pròpies dels Ajuntaments.
 • L'apropament i l'accessibilitat dels serveis a tota la població.


Quins canvis proposa el nou decret?

El nou decret proposa incrementar el número de regions sanitàries del Servei Català de la Salut de 7 a 9 regions. En aquest sentit l’actual Regió Sanitària de Barcelona es divideix en 3 regions:

 • Regió Sanitària Barcelona
 • Regió Sanitària Metropolitana Nord
 • Regió Sanitària Metropolitana Sud


Amb l’ampliació de les regions sanitàries, el Servei Català de la Salut podrà millorar la gestió dels serveis sanitaris ja que es planificarà tenint més en compta la perspectiva territorial i fer-la més propera als ciutadans.

En aquesta línia també es proposa ampliar el número de sectors sanitaris i passar de 29 a 32. Els sectors són els òrgans de gestió desconcentrada, que desenvolupen les activitats de prevenció de la malaltia, promoció de la salut, salut pública, i l'assistència sanitària i sociosanitària en el seu nivell d'atenció primària

Cal considerar que les delimitacions de les regions sanitàries i dels sectors tenen importants connotacions tant d’estructura administrativa del CatSalut com de relacions institucionals, en tant que són òrgans desconcentrats de direcció, gestió i participació comunitària que despleguen la seva activitat en els àmbits de la planificació, de la compra de serveis, dels sistemes de gestió i de l'atenció al ciutadà.

El que es decideix La delimitació territorial dels Sectors i les Regions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut
Qui hi participa Ciutadania en general, administracions locals i proveïdors i professionals sanitaris
Com es decideix A través de la proposta efectuada pel Servei Català de la Salut i amb la valoració de la incorporació de les propostes recollides a través del portal Participa.gencat.cat
Departament Departament de Salut
Disposa de retorn No
Data d'inici 05 de Febrer de 2019
Data de finalització 19 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-01-207

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-delimitacio-territorial/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-delimitacio-territorial/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

162

Seguidores