" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

#lleitrans Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 07/10/2022
Veure les fases

Legaliza la persecución ideológica

09/02/2022 15:47  
Retirada

Se permite investigar de oficio para detectar “posibles” casos; es decir, se da carta blanca a la persecución ideológica.

Art 34. A c) “Iniciar, d’ofici o a instància de tercers, investigacions sobre l’existència de possibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància especials, fora de les que tinguin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, l’organisme ha de posar fi a la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o a l’aut....”

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-02-83475
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/f/3371/proposals/83475/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/dretalaidentitatiexpressiodegenere/f/3371/proposals/83475/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...