" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de les metodologies de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic en l’avaluació ambiental de plans i programes

Consulta pública prèvia al Projecte de decret relatiu a l’establiment de metodologies que facilitin el càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’anàlisi de la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic en els procediments d’avaluació ambiental de plans i programes que es desenvolupin a Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de tancament 18/04/2019 - 31/05/2019
Fases del procés

Canvis a "5. Quant a la vulnerabilitat territorial als impactes del canvi climàtic, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ......"

Versions

Versió 1

Avatar: Col·legi de Biòlegs de Catalunya Col·legi de Biòlegs de Catalunya
16/04/2019 12:10
Versions 1 Torna a la proposta