" class="part-icon-bars">

Canvis a "Auditories energètiques en edificis de les administracions públiques"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"es"=>"Auditories energètiques en edificis de les administracions públiques"}
  • +{"es"=>"Auditories energètiques en edificis de les administracions públiques"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Auditories energètiques en edificis de les administracions públiques"}
Esborrats
Addicions
  • +{"es"=>"Auditories energètiques en edificis de les administracions públiques"}

Cos

  • +["S'ha d'establir l'obligació de realitzar auditories energètiques dels edificis públics, les quals hauran de considerar també els aspectes relatius a les condicions interiors reals de funcionament dels edificis i la seva ponderació realista en les mesures de millora que proposen. Per poder garantir això s'hauria de fer sota el \"International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)."]
  • +["S'ha d'establir l'obligació de realitzar auditories energètiques dels edificis públics, les quals hauran de considerar també els aspectes relatius a les condicions interiors reals de funcionament dels edificis i la seva ponderació realista en les mesures de millora que proposen. Per poder garantir això s'hauria de fer sota el \"International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)."]
Esborrats
Addicions
  • +["S'ha d'establir l'obligació de realitzar auditories energètiques dels edificis públics, les quals hauran de considerar també els aspectes relatius a les condicions interiors reals de funcionament dels edificis i la seva ponderació realista en les mesures de millora que proposen. Per poder garantir això s'hauria de fer sota el \"International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)."]
Esborrats
Addicions
  • +["S'ha d'establir l'obligació de realitzar auditories energètiques dels edificis públics, les quals hauran de considerar també els aspectes relatius a les condicions interiors reals de funcionament dels edificis i la seva ponderació realista en les mesures de millora que proposen. Per poder garantir això s'hauria de fer sota el \"International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)."]
Autoria de la versió
Avatar: Plataforma de Edificación Passivhaus Plataforma de Edificación Passivhaus
Versió creada el 26/05/2021 18:35