" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per al reconeixement de les Escoles d'Educadors en el Lleure

#educacióenellleure Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a l'acreditació i reconeixement de les Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil

Fase 1 de 2
Participació 07/05/2019 - 11/06/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions i posicionaments del sector per elaborar de la manera més consensuada possible el projecte de decret per a l'acreditació i reconeixement de les escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil.

Objectiu de la consulta


Amb l’objectiu de fer les millores oportunes i tenir en consideració les aportacions de les persones interessades; seria d’interès i utilitat rebre valoracions sobre els aspectes següents:

  1. Els requisits específics que han de complir les escoles d’educadors en el lleure i els centres acreditats pel SOC per impartir els certificats de professionalitat vinculats a l’educació en el lleure i que serien complementaris als que fins ara requereix el SOC per a fer la seva acreditació.
  2. Com dur a terme o fer el màxim d'eficient la unificació del procediment d’acreditació per part del SOC i de reconeixement per part de la DGJ.
  3. Quin tractament s'ha de donar als centres que actualment només tenen un dels dos reconeixements (el del SOC o el de la DGJ).


Tot això sens perjudici que els ciutadans formulin els seus propis suggeriments respecte els aspectes que considerin oportuns.


Preguntes per a orientar les aportacions


Per tal d’organitzar el debat que pot sorgir vers aquest projecte de decret, es proposa realitzar les preguntes següents:

  1. Quins requisits específics pensa que ha de reunir una escola d’educadors en lleure infantil i juvenil, diferents d’un altre centre de formació?
  2. Quins elements cal tenir present en el moment d’unificar el reconeixement d’escoles d’educadors en el lleure que fa la DGJ i l’acreditació que fa el SOC?
  3. Què cal tenir en consideració respecte als centres que ara tenen només un dels 2 reconeixements (el del SOC o el de la DGJ).

Propostes Veure tots (7)

Com que l'espai reservat (cos) per a la proposta és molt reduït, l'adjuntem en fitxer adjunt.
Veure tots (7)
Qui hi participa Escoles d'educadors en el lleure, Centres acreditats SOC per a les especialitats SSCB0209 i SSCB0211, Patronals del sector de l'educació en el lleure, Associacionisme educatiu en l'àmbit del lleure
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General de Juventut
Disposa de retorn
Data d'inici 07 de Maig de 2019
Data de finalització 11 de Juny de 2019
Referència: II-PART-2019-05-233

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/escoleslleure/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/escoleslleure/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

7

Participants

189

Seguidores

7

Propostes