" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya"

Mode de vista de comparació:

Títol (Català)

  • -04 Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
  • +(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
  • -04 Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
  • +(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
Esborrats
  • -04 Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
Addicions
  • +(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
Esborrats
  • -04 Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
Addicions
  • +(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització Dinamització
Versió creada el 07/10/2020 19:04