" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Phase 3 of 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Process phases
Help

They are spaces for dialogue between citizens and the Administration, where you can contribute your opinions, needs, proposals and expectations.

Increase your participation through the mechanisms available to you!

Close help

About this process

This process belongs to Process

Procés participatiu en el marc del debat per a la definició de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat pel període comprés entre el 2021 i el 2030 (ECO-Q) amb totes les entitats que conformen el sistema d’ocupació de Catalunya.

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’està duent a terme un procés de reflexió estratègica per definir la nova Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q), que estableixi les directrius i els objectius estratègics que han de guiar durant els propers anys a les entitats que componen el sistema d’ocupació de Catalunya, com són, les administracions locals, les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, les empreses i la resta d’entitats que col·laboren amb el SOC . Aquesta estratègia es vol nodrir de la participació d’aquestes entitats per aconseguir la definició d’una ECO-Q que agregui totes les visions de les diferents dimensions del sistema dels actors encarregats de la implementació dels projectes o actuacions que es derivaran de la pròpia estratègia. 

El disseny de l’ECO-Q 2021-2030 es va iniciar amb l’equip de Direcció del SOC, ha continuat en paral·lel amb la intervenció d’altres professionals de l’organització i el Consell de Direcció del SOC, així com la d’altres Departaments de la Generalitat. Finalment, s’obre a la participació externa.


Els objectius principals del procés participatiu són dos:

 1. Recollir l’opinió i percepcions de les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya en relació al futur del mercat de treball de Catalunya i les seves particularitats
 2. Debatre amb les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya els elements estratègics treballats fins al moment

El debat s’estructurarà entorn a cinc eixos que, a la vegada, es dividiran en dos àmbits cadascun. Aquesta divisió permet ordenar les temàtiques sobre les quals es volen identificar els reptes que haurà d’afrontar el sistema d’ocupació català així com iniciatives que en donin resposta. La participació es vehicularà utilitzant aquests àmbits temàtics.


Els eixos i àmbits a debatre seran els següents:

1.     Implicació de les empreses en el sistema d’ocupació de Catalunya:

1.1.           Competitivitat empresarial i capacitació de la població activa des del Sistema d'Ocupació

1.2.           Coordinació entre les empreses i el Sistema Públic d'Ocupació

2.     L’impacte de les noves tecnologies al mercat de treball:

2.1.           Competències digitals i tecnològiques

2.2.           Innovació i digitalització de les empreses

3.     Col·lectius d’atenció prioritària i el sistema d’ocupació de Catalunya:

3.1.           Inserció sociolaboral dels col·lectius d'atenció prioritària

3.2.           Coordinació dels agents orientats a millorar el posicionament vers el mercat laboral des col·lectius d'atenció prioritària

4.     Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya:

4.1.           Inserció i transicions laborals

4.2.           Acompanyament continuat a les persones treballadores no demandants d'ocupació

5.     Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya:

5.1.           Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació

5.2.           Adaptació dels serveis a les necessitats del territori


Els objectius específics del procés són, per tant:

 1. Valorar els àmbits i reptes de cada eix de debat, i incorporar-ne de nous si es considera adient
 2. Recollir exemples d’iniciatives que il·lustrin com s’han de desplegar els reptes de cada àmbit
 3. Identificar les característiques d’uns serveis òptims del Sistema d’Ocupació


La participació es realitzarà a través de dos canals:

- Plataforma Participa (debat en línia sobre els 5 eixos, durant tot el procés participatiu)

- Sessions participatives per videoconferència, de les quals hi haurà dos tipus:

 • Quatre sessions temàtiques (eixos 1, 2, 3 i 4)
 • Sis sessions territorials (on es treballarà l’eix 5)

- Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana (Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat);

- Alt Penedès, Anoia, Garraf, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès;

- Tarragona;

- Terres de l’Ebre;

- Lleida;

- Girona


Dates de la participació

La participació a través de la plataforma Participa es podrà realitzar entre el dia 9 d’octubre i el dia 4 de desembre

Les sessions participatives per videoconferència es faran durant els mesos d’octubre i novembre en les següents dates:

- Sessions temàtiques

 • 20 d’octubre, 16-18.30h: Eix 2
 • 22 d’octubre, 16-18.30h: Eix 3
 • 27 d’octubre, 11-13.30h: Eix 1
 • 29 d’octubre, 11-13.30h: Eix 4

- Sessions territorials (sessions virtuals en les que es debatrà sobre la concreció de l’Eix 5 al territori que escaigui a cada sessió)

 • 3 de novembre, 11-13.30h: Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana (Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, i Baix Llobregat)
 • 4 de novembre, 11-13.30h: Alt Penedès, Anoia, Garraf, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès
 • 6 de novembre, 11-13.30h: Tarragona
 • 10 de novembre, 11-13.30h: Terres de l’Ebre
 • 11 de novembre, 11-13.30h: Lleida
 • 13 de novembre, 11-13.30h: Girona

Per a poder-hi participar caldrà inscripció prèvia, la qual es podrà fer a la pestanya de Trobades.


Límits del debat

Només es podran debatre aquells aspectes directament relacionats amb les competències que Catalunya té atribuïdes en polítiques actives d’ocupació. Per tant, no es podrà debatre sobre aspectes relacionats amb la legislació tributària, amb l’àmbit de les relacions laborals la normativa de regulació del mercat protegit, les polítiques passives o les prestacions per desocupació. 

Related documents

Avaluacions

Propostes See all proposals (169)

See all proposals (169)
Who participates Agents socials, ens locals, associacions representants del territori, associacions representants de les empreses, Tercer sector, associacions representants de col·lectius en situació de vulnerabilitat, associacions representants de joves, empreses, associacions representants del sector tecnològic, empreses tecnològiques i altres entitats que hi estiguin interessades
Department Departament d'Empresa i Treball
Promoting unit Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Facilitators Tandem Social SCCL
Cost €15,717.90
Has summary unit Yes
Start date July 01, 2020
End date January 15, 2021
Reference: II-PART-2020-09-351

Share link:

Please paste this code in your page:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/embed.js?locale=en"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/embed.html?locale=en" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>