" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Catalunya 2023-26

Qüestionari sobre l'opinió i l'experiència en relació amb l'atenció rebuda

Fase 3 de 4
Resultats de l'enquesta 20/02/2023 - 01/09/2023
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)