" class="part-icon-bars">

Pla estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Catalunya 2023-26

Qüestionari sobre l'opinió i l'experiència en relació amb l'atenció rebuda

Fase 3 de 4
Resultats de l'enquesta 20/02/2023 - 01/09/2023
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  19/12/2022 - 31/01/2023

  Fase participativa d'escolta activa

  El mecanisme de participació proposat, fonamentat en l'escolta activa, es tracta d'un qüestionari amb preguntes sobre l'experiència com a pacient del sistema sanitari de Catalunya. Es fa referència a les diferents línies de serveis, com l’atenció primària i comunitària, atenció hospitalària, atenció sociosanitària, atenció a la salut mental i addiccions, urgències i emergències...

  Aquest qüestionari és una adaptació del qüestionari del projecte de recerca "SinergiAP" i consisteix en preguntes que es responen marcant el grau d’acord. Llegiu atentament cada pregunta, així com les opcions de resposta i després responeu marcant la casella corresponent. 

 2. 2
  01/02/2023 - 20/02/2023

  Tractament dels resultats

  Una vegada tancat el qüestionari es publicarà el resum de la participació recollida en aquest mateix espai web, elaborat pel Servei de Promoció de la Qualitat i Bioètica del Departament de Salut.

 3. 3
  20/02/2023 - 01/09/2023

  Resultats de l'enquesta

 4. 4
  ? - ?

  Pla aprovat i ús dels resultats de l'enquesta.