" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Fase 2 de 2
Retorn 16/02/2024 - 19/04/2024
Fases del procés

Els diversos àmbits de treball de l'administratiu a l'atenció primària

15/02/2024 11:45  

Al meu entendre i en l’àmbit de l’atenció primària, és important que la norma tingui en compte que l’administratiu ha de tenir accés a aquella informació del pacient necessària per: 

 1. Assegurar la coherència dels contactes dels pacients amb el sistema de salut mitjançant l’accés a la informació de les programacions (visites i proves) de tots els nivells assistencials i proveïdors de la xarxa pública. És a dir, l’administratiu ha de poder detectar duplicitats de visites, verificar la idoneïtat de les dates de proves i resultats, activar transport sanitari, etc.  
 2. Resoldre les tasques en el marc del treball en equip. Treball en coordinació amb els seus companys d’unitat bàsica assistencial (amb qui comparteix un contingent màxim de 1500 pacients). Pot contribuir treballant amb dades agregades del contingent de pacients (programant, per posar un exemple, la població del seu contingent tributària de la vacuna de la grip major de 65 anys) així com avançar-se en les necessitats de pacients concrets generades per la baixa laboral, la caducitat dels plans de medicació o les necessitats derivades de determinats diagnòstics (cronicitat, embaràs, etc.). Per aquests processos caldrien automatismes o algoritmes que presentessin la informació d’acord amb els protocols. Aquestes accions resoldrien proactivament necessitats en salut que sovint es presenten desordenadament en forma “d’urgències”. 
 3. Col·laborar amb els nous rols professionals incorporats recentment a l’atenció primària, com son els referents de benestar emocional, els nutricionistes, els fisioterapeutes, etc. Aquests nous rols tenen objectius molt més orientats al treball grupal on l’administratiu pot treballar organitzant els grups, les sessions, els horaris, els espais, les assistències, les convocatòries i les difusions. Necessita doncs accés a la informació d’aquest àmbit de treball. 
 4. Participar en les tasques associades a l’atenció comunitària. 
 5. Introduir i mantenir les dades administratives en l’entorn de la salut als sistemes d’informació. 

Els equips d’atenció primària ben cohesionats tenen menys conflictivitat, millor salut laboral i probablement millors resultats. Per aquest motiu, de manera natural, les persones que treballen en un CAP tendeixen a col·laborar i a fer xarxa. A vegades les normatives, les instruccions de treball o els interessos corporativistes no tenen en compte aquesta realitat i organitzen tasques o dissenyen eines al marge d’aquest tarannà. Aquestes disfuncions generen confusió i desconfiança en els col·lectius, per això considero que és molt important aquesta iniciativa normativa que ha de permetre clarificar el rol de l’administratiu i a la vegada, poder-lo explicar a la ciutadania. 

També voldria apuntar que la violència verbal i també física cap als professionals administratius ha augmentat des de la pandèmia de COVID (segons dades del servei de prevenció de riscos de l’Institut Català de la Salut https://youtu.be/ZkMeluDmxdE). La impossibilitat dels administratius, en determinades situacions, de donar la resposta que la ciutadania reclama, genera frustració que alguns individus expressen amb violència. Donar les eines de treball necessàries al administratius i clarificar el seu rol ajudaria a reduir aquestes situacions inadmissibles. 

L’administratiu també és una figura clau per evitar la bretxa digital i les barreres comunicatives per diversitat funcional o cultural. Hi ha un gruix de població que no pot utilitzar determinats canals de comunicació. Per aquests usuaris cal una comunicació personalitzada adaptant el canal i el llenguatge a les necessitats específiques. Aquesta personalització assegura l’accessibilitat per a tots els col·lectius. 

Molts d’aquests espais de treball més o menys nous per l’administratiu s’han exposat i debatut a les Jornades d’Administratius Sanitaris organitzades anualment des de ja fa 13 anys i on el col·lectiu ha compartit les seves innovacions i els seus treballs d’investigació (més info jas.ics.gencat.cat) 

Aprofito per recordar que l’administratiu de l’AP ja realitza les següents tasques: 

 • Detecta les necessitats de les persones, es centra en la resolució, per enfortir la feina de l’equip. 
 • Informa dels diferents itineraris que poden seguir els pacients.  
 • Allibera temps clínic mitjançant la realització de tasques administratives.  
 • Informa a la ciutadania sobre l’ús dels serveis. 
 • Facilita l’accés de la ciutadania al servei sanitari públic. 
 • Personalitza i adapta els canals de comunicació amb la ciutadania. 
 • Construeix relacions, soluciona problemes i ajuda a localitzar recursos, que serveixen d’enllaç entre la comunitat i els serveis de salut.  

 

Moltes gràcies per obrir aquesta iniciativa normativa a la ciutadania i a les persones que treballem en el sistema públic de salut. 

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2024-02-88403
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88403/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88403/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...