" class="part-icon-bars">

Impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Consulta pública prèvia a l'aprovació de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Fase 2 de 2
Retorn 04/02/2022 - 04/03/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  03/01/2022 - 03/02/2022

  Participació

  En aquesta fase, la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta han fet les seves aportacions.

 2. 2
  04/02/2022 - 04/03/2022

  Retorn

  En aquesta fase, l'òrgan promotor de la consulta pública ha fet una anàlisi conjunta i la valoració de les aportacions rebudes, que recull el document de retorn.