" class="part-icon-bars">

Actualització del programa "Infància amb salut"

Repositori de la participació recollida

Fase 7 de 7
Fase de retorn 31/07/2022 - 03/05/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El programa "Infància amb salut" engloba principalment les activitats de promoció i prevenció que duen a terme els equips de pediatria adreçades a infants i joves de menys de 15 anys. Aquest programa, abans conegut amb el nom de Programa "del nen sa", està molt arrelat en el dia a dia dels equips i ha esdevingut una eina fonamental en l’acompanyament d’infants i famílies en aquesta etapa de la vida.

Els canvis socials, la rellevància més gran d’aspectes com la salut ambiental, la criança, la sexoafectivitat, l’avenç de les tecnologies i la seva implicació en el dia a dia dels infants o l’aparició de noves guies alimentàries, entre d'altres, fan que actualitzar el programa "Infància amb salut" sigui una necessitat i, també, un repte.

A través d'aquest procés participatiu es vol donar veu a diferents actors implicats en la salut en l’etapa pediàtrica: infants, famílies, professionals sanitaris de l’atenció primària i comunitària i també a altres persones expertes en certs temes estretament relacionats amb el desenvolupament i la salut infantil, per conèixer-ne l'opinió, necessitats i expectatives sobre el programa.

D’aquesta manera, es propicia una actualització des d’una mirada àmplia i s’afavoreix el vincle i el compromís de tothom amb el programa "Infància amb salut".


Objectiu general del procés participatiu

Actualitzar el programa "Infància amb salut", la darrera versió del qual és de l'any 2008. 


Objectius específics del procés participatiu:
  • Conèixer l’opinió, les necessitats i les expectatives de diferents actors implicats en la salut en l’etapa pediàtrica: infants, famílies, professionals dels equips pediàtrics de l’atenció primària i comunitària i d’altres professionals amb expertesa. 
  • Generar propostes per contribuir a actualitzar el programa


Aquest procés participatiu s’estructura en sis fases o iniciatives participatives adreçades a diferents col·lectius: 

  • Primera fase: professionals dels equips de pediatria de l’atenció primària i comunitària
  • Segona fase: altres professionals amb expertesa en certs temes relacionats amb la salut infantojuvenil
  • Tercera fase: famílies d'infants i joves de menys de 15 anys
  • Quarta fase: infants de 2n. i 4t. de primària
  • Cinquena fase: professionals dels equips de pediatria de l'atenció primària i comunitària
  • Sisena fase: professionals dels equips de pediatria de l'atenció primària i comunitària, professionals amb expertesa, famílies i ciutadania


(Per a més informació, podeu revisar la descripció de les fases a l'extrem superior dret d'aquesta pantalla)


El procés participatiu es va posar en marxa al maig de 2021. Cronològicament, les diferents fases o iniciatives participatives es van dur a terme en paral·lel, a excepció de la primera i de la segona que van ser successives en el temps. 


Retorn del procés participatiu:

A continuació, en els documents relacionats, podeu accedir a la documentació de retorn del procés participatiu en les seves diferents fases, elaborats per la Secretaria de Salut Pública i la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut.


Aquest retorn s'adreça principalment a les persones que n'han pres part, i també a les qui n'és d'interès.

Documents relacionats

El que es decideix L'actualització del programa "Infància amb salut"
Qui hi participa Col·lectius de persones relacionades amb el programa "Infància amb salut" i persones amb expertesa en diferents àmbits de la salut infantojuvenil
Com es decideix A través de diferents metodologies, segons la iniciativa participativa
Departament Departament de Salut
Unitat promotora Secretaria de Salut Pública. Departament de Salut
Entitats dinamitzadores Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació. Departament de Salut
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Maig de 2021
Data de finalització 31 de Juliol de 2022
Referència: II-PART-2021-05-390

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/infanciaambsalut/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/infanciaambsalut/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

31

Seguidores