" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis

Consulta pública prèvia a l’elaboració de TRES Projectes d’Ordre, per les quals s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); i del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), respectivament

Fase 1 de 2
Participació 19/12/2023 - 19/01/2024
Fases del proceso

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Origen