" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat (PNI)

#interculturalitat PNI = Compromisos de Govern + Els teus Compromisos

Fase 2 de 4
Participació 15/10/2019 - 31/08/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Govern de Catalunya aposta per la convivència en la diversitat des de la perspectiva intercultural, estratègia de transformació comunitària de la societat, en la que intervenen les persones de tots els orígens, bagatges culturals o identificacions per conformar una societat més cohesionada, que respecti, conegui i reconegui tota la diversitat que la conforma i que sigui capaç de generar, alhora, una interacció positiva i un sentit de pertinença comú i compartit per tots els seus membres.


Per què un Pacte Nacional per a la Interculturalitat?

El Pacte Nacional per a la Immigració signat el 19 de desembre de 2008 va representar un ampli consens de les polítiques de gestió de les migracions al voltant de tres eixos bàsics; la gestió dels fluxos migratoris i l’accés al mercat de treball, l’adaptació dels serveis públics a una societat diversa i, la integració de totes les persones en una cultura pública comuna. Ara, 10 anys després de la seva aprovació, arriba el moment de renovar aquest acord estratègic, per tal de respondre els nous reptes que té plantejada la societat catalana. La presència de la diversitat -entesa en el seu sentit més ampli- ens defineix com a país. Hem estat, som i serem diversos, atès que la diversitat és un tret constituent de la societat catalana i ho continuarà sent. La diversitat ha vingut per quedar-se i, a banda de formar part de la nostra experiència quotidiana, també ens planteja un repte social de primer ordre: evitar que la diversitat s’identifiqui amb la desigualtat. Per superar aquest repte ens caldrà aprofundir en les polítiques públiques del benestar, però no n’hi haurà prou. En contextos de diversitat, també existeix el risc que s’estenguin estereotips i prejudicis que dificultin la convivència. Per evitar-ho ens caldrà fomentar la interacció entre les persones, bo i reconeixent les possibles dificultats i sense defugir els conflictes que puguin sorgir. Una tasca per a la qual caldrà sumar també els esforços de tothom. Es fa necessari, per tant, incorporar la perspectiva intercultural com una manera de fer política en tots els àmbits.


Quin és l'objectiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat i quins són els actors que hi participaran?

El Pacte Nacional per a la Interculturalitat vol expressar el compromís dels actors institucionals, socials, econòmics, polítics i de la ciutadania per a la incorporació de la perspectiva intercultural en l’acció pública. En conseqüència, el Pacte vol recollir tant els compromisos del Govern com de tota la societat catalana per afavorir a la igualtat, el coneixement i reconeixement de la diversitat i el foment de la interacció positiva en tots els àmbits. Perquè aquest és el camí per assolir un sentit de pertinença a la cultura pública comuna que abasti a totes les persones que vivim a Catalunya.


Quins seran els eixos del debat?

Incorporar la perspectiva intercultural en l’acció pública requereix assumir-ne els principis bàsics (igualtat, coneixement i reconeixement de la diversitat i interacció positiva)  i reflexionar sobre els espais de millora que, en cada àmbit, es poden identificar.

Així, els eixos del debat que han d'articular el procés participatiu són:

 • Què podem fer per a garantir la igualtat?
 • Què podem fer per a conèixer, reconèixer i aprofitar la diversitat?
 • Què podem fer per afavorir la interacció positiva?

Documents relacionats

Compromisos de Govern Veure tots (9)

 • Creat el
  08/06/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/06/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  08/06/2020
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (9)

Els teus compromisos Veure tots (20)

Fa temps que les polítiques treballen de dalt a baix, especialment amb les entitats i col·lectius...
Veure tots (20)
Departament Departament d'Igualtat i Feminismes
Unitat promotora Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Entitats dinamitzadores QSL- Serveis Culturals
Cost 17.478,00 €
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Octubre de 2019
Data de finalització 15 de Desembre de 2020
Referència: II-PART-2019-09-276

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/interculturalitat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/interculturalitat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

462

Participants

331

Seguidores

8

Comentaris

29

Propostes

17

Adhesions

27

Trobades