" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat (PNI)

#interculturalitat PNI = Compromisos de Govern + Els teus Compromisos

Fase 2 de 4
Participació 15/10/2019 - 31/08/2020
Veure les fases

Aquest espai està dedicat, exclusivament, a recollir les propostes als "Teus Compromisos" és a dir, a les mesures que les entitats, les administracions locals, els diferents col·lectius, etc. adoptaran i incorporaran a la seva acció quotidiana. És per tant fonamental que al títol de la proposta s'indiqui el nom del participant (administració local, entitat, etc.).

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Proposta 5: Col·laborar en el disseny d’itineraris educatius que, des de la col·laboració i la...
Fa temps que les polítiques treballen de dalt a baix, especialment amb les entitats i col·lectius...
- Visibilitzar la tasca de les dones que van deixar la seva petxada en el món de l'educació i la...
Proposta 6: Contribuir al foment d’un Pla estatal per abordar la realitat dels joves menors...