" class="part-icon-bars">

LA MEVA SALUT

#lamevasalut Aprofundint en l'opinió, les valoracions, l'ús i les expectatives de la ciutadania sobre La Meva Salut

Fase 3 de 3
Fase de retorn 04/07/2019 - 07/12/2019
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)