" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés

Patrimoni cultural immoble propietaris privats

22/01/2024 15:02  

Els propietaris haurien de presentar, cada cinc anys, un pressupost de conservació del bé catalogat, establint-se conjuntament entre la propietat i l’administració un percentatge de participació en el cost econòmic del pressupost que finalment seria aprovat per l’administració corresponent. L’incompliment de les obligacions de manteniment per part dels propietaris podria donar lloc a l’obertura d’un procediment d’expropiació.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2024-01-88242
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleipatrimonicultural/f/3998/proposals/88242/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleipatrimonicultural/f/3998/proposals/88242/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

1 en contra (100.0%)

member-avatar Jose Mata

En contra  Que pasa si l'incompliment es de part de l'administració?

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Editat

Quina bajanada, i fer així que families i families que porten segles en un territori preservant la història del mateix durant generacions i preservant la nostra cultura i tradició es perdin.
Potser menys normativa restrictiva i incompetent ajudaria a que es conservessin millor aquests edificis.
Se’ns obliga a mantenir-los però no se’na donen eines per fer-ho. No es demana diners, sino que se’ns deixi fer activitats que ens ajudin a conservar-ho.
Aquests edificis han sobreviscut els temps perque s’han adaptat a les families que hi vivien. En el moment que s’han volgut conservar en “formol” no deixant fer res, moltes families han començat a no poder fer front a la seva manutenció condemnant molts dels edificis històrics.

Carregant els comentaris ...