" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Veure les fases

Canvis a "Turisme i desenvolupament sostenible"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Turisme i desenvolupament sostenible"}
  • +{"ca"=>"Turisme i desenvolupament sostenible"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Turisme i desenvolupament sostenible"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Turisme i desenvolupament sostenible"}

Cos

  • +["L'IEET es reparteix entre els ens locals i la Generalitat per tal que es destinin a actuacions relacionades amb el desenvolupament del turisme. Normativament es poden regular alguns àmbits als quals s'han de destinar part d'aquests fons percebuts. Les zones menys desenvolupades acaben rebent menys fons, ja que generen menys. S'hauria de regular que un percentatge del fons es dediqués al desenvolupament de les zones menys afavorides, i sobretot, a les zones en risc de despoblament"]
  • +["L'IEET es reparteix entre els ens locals i la Generalitat per tal que es destinin a actuacions relacionades amb el desenvolupament del turisme. Normativament es poden regular alguns àmbits als quals s'han de destinar part d'aquests fons percebuts. Les zones menys desenvolupades acaben rebent menys fons, ja que generen menys. S'hauria de regular que un percentatge del fons es dediqués al desenvolupament de les zones menys afavorides, i sobretot, a les zones en risc de despoblament"]
Esborrats
Addicions
  • +["L'IEET es reparteix entre els ens locals i la Generalitat per tal que es destinin a actuacions relacionades amb el desenvolupament del turisme. Normativament es poden regular alguns àmbits als quals s'han de destinar part d'aquests fons percebuts. Les zones menys desenvolupades acaben rebent menys fons, ja que generen menys. S'hauria de regular que un percentatge del fons es dediqués al desenvolupament de les zones menys afavorides, i sobretot, a les zones en risc de despoblament"]
Esborrats
Addicions
  • +["L'IEET es reparteix entre els ens locals i la Generalitat per tal que es destinin a actuacions relacionades amb el desenvolupament del turisme. Normativament es poden regular alguns àmbits als quals s'han de destinar part d'aquests fons percebuts. Les zones menys desenvolupades acaben rebent menys fons, ja que generen menys. S'hauria de regular que un percentatge del fons es dediqués al desenvolupament de les zones menys afavorides, i sobretot, a les zones en risc de despoblament"]
Autoria de la versió
Avatar: Jose Luis Herencia Torres Jose Luis Herencia Torres
Versió creada el 15/11/2021 12:46