" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés

Regulació de les Llars compartides

29/11/2021 16:30  
El Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya contempla la legislació d'una nova modalitat d'allotjament: les llars compartides. Segons s'indica a la llei, aquest tipus d'allotjament es començava a regular a l'agost del 2021, però a la pràctica encara no s'ha fet. Cal desenvolupar aquest apartat del decret per tal de legalitzar la situació l'abans possible. La tramitació del NIRTC hauria de ser simple i la regulació ha de resoldre temes com el pagament de taxes.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions3

Referència: II-PROP-2021-11-83008
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiturisme/f/3323/proposals/83008/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiturisme/f/3323/proposals/83008/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

REBRE GENT A CASA ES UN ACTE QUE GENERA SATISFACCIONS A LA PERSONA VISITANT I A QUI LA REP. DESAUTORITZAR AQUEST FET ES, PER A MI, DESHUMANITZAR EL PAÍS I LA CIUTAT. DEMANO ES RESPECTI LA POSSIBILITAT DE COMPARTIR CASA MEVA.
GRÀCIES.

Per a mi l'economia colaborativa es la que fa que hi hagi intercanvi d'una manera directa entre el consumidor i que ofereix el producte, per a mi seria un model d'intercanvi
Crec que si cal regular aquesta activitat es en la mesura que persones (rebedors o dadors del servei) tinguin un volum d'activitat alt o molt alt, entenc que es una activitat econòmica , aquí el govern del país ha de poder legislar per tal que es pagui el que correspongui ja que es com una activitat econòmica.
Ara bé, si una persona o família cedeix una habitació de casa seva això no es una activitat econòmica rellevant i si cal portar el control de persones doncs em sembla raonable. I les persones que generen algun ingrés cal declarar-lo a la declaració d'hisenda o on calgui.

La compartició de llars per estades mitges i llargues està ja recollit en les lleis, es regula via LAU igual que un contracte de lloguer, i hauria de estar incorporat temes de control de preus etc .... el lloguer per dies, a turistes, en zones tensionades, s'ha de prohibir, ni genera barri, ni genera arrelament, és un negoci pur i dur i genera increments de preus i gentrificació. Llogar habitacions si, per estades mitges i llargues i regulat per la LAU, es molt senzill, i aquí si que guanya tothom. Amb el lloguer turístic sols guanya qui especula amb les habitacions.

Regulation of shared homes, often referred to as co-living or house sharing, can vary significantly depending on the location. These regulations typically focus on safety, zoning, occupancy limits, and tenancy rights. Regulating shared homes is crucial for ensuring the safety, health, and well-being of residents while balancing the needs of landlords. If you are considering renting https://immediatedinero.pe/ or managing a shared home, it’s essential to familiarize yourself with local regulations and ensure compliance to avoid legal issues and provide a safe living environment for all tenants. For specific regulations in your area, consult local housing authorities or legal resources.

Regulation of shared homes, also known as co-living or shared housing, varies significantly depending on the country and local jurisdictions. These regulations typically address issues such as zoning, safety standards, tenant rights, and operational permits.The regulation of shared homes is a complex and evolving area that requires a balance between http://cabinetrystock.com/ flexibility, safety, and tenant rights. By adapting regulatory frameworks to better accommodate shared housing, cities can provide more affordable and accessible living options while ensuring that residents are protected.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...