" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

Llocs d’importància comunitària (LIC), en espais fluvials en l’àmbit de distribució de les vernedes (i altres boscos de ribera)

Fase 3 de 3
Fase de retorn 31/07/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Sessió amb ens locals a la Conca del Ter"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
08/06/2022 08:56

Versió 2

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
08/06/2022 08:56

Versió 4

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
09/06/2022 17:24

Versió 5

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
20/06/2022 10:48

Versió 6

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
07/07/2022 08:50

Versió 7

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
07/07/2022 08:58

Versió 8

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
28/07/2022 10:27
Versions 8 Tornar a la trobada