" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

Llocs d’importància comunitària (LIC), en espais fluvials en l’àmbit de distribució de les vernedes (i altres boscos de ribera)

Fase 3 de 3
Fase de retorn 31/07/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Avaluació del procés de participació de modificació dels espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

La vostra opinió ens ajuda a millorar l’organització dels processos participatius que impulsa la Generalitat de Catalunya. Us preguem que respongueu les preguntes següents:

Respon el formulari

Inicia sessió amb el teu compte o registra't per respondre el formulari.

 1. Sexe
  (Opció única)

  • Home
  • Dona
  • No binari
 2. Edat
  (Resposta curta)

 3. Teniu reconeguda alguna discapacitat?
  (Opció única)

  • No
 4. Tipus
  (Opció múltiple)

  • Física
  • Sensorial
  • Psíquica
  • Intel·lectual
  • Percentatge:
 5. Taller participatiu al qual heu assistit:
  (Opció única)

  • Sessió amb ens locals de la Conca de l'Alt Segre
  • Sessió amb agents socials de la Conca de l'Alt Segre
  • Sessió amb ens locals de la Conca del Besòs
  • Sessió amb agents socials de la Conca del Besòs
  • Sessió amb ens socials a la Conca del Ter
  • Sessió amb agents socials a la Conca del Ter
 6. Lloc de naixement
  (Opció única)

  • Catalunya
  • A la resta d'Espanya
  • A la resta del món (indicar país):
 7. Municipi de residència
  (Resposta curta)

 8. Situació laboral
  (Opció única)

  • Jubilat/da o pensionista
  • Realitzo treball domèstic no remunerat
  • Aturat/da
  • Estudiant
  • Treballo
 9. Vincle
  (Opció única)

  • Per compte propi
  • Per compte d'altri
 10. En quin sector d'activitat treballeu principalment?
  (Opció única)

  • Activitats financeres, assegurances i immobiliàries
  • Activitats professionals, científiques i tècniques i administratives
  • Administració pública
  • Agricultura, ramaderia, aqüicultura, explotació forestal
  • Comerç i reparació de vehicles a motor
  • Construcció
  • Cultura i oci
  • Hostaleria o turisme
  • Indústria
  • Informació i comunicació
  • Salut, educació i serveis socials
  • Servei domèstic
  • Energia, aigua, mineria i activitats extractives
  • Transports i emmagatzematge
  • Altres activitats:
 11. Nivell formatiu assolit
  (Opció única)

  • No sap llegir o escriure
  • Sense estudis
  • Educació primària
  • ESO, EGB, Batxillerat elemental
  • Batxillerat superior
  • FP grau mitjà
  • FP grau superior
  • Grau universitari
  • Diplomatura
  • Màster, llicenciatura i doctorat
 12. Formeu part d’alguna d’aquestes entitats o associacions?
  (Opció múltiple)

  • Un col·legi o associació professional
  • Una associació empresarial
  • Un sindicat
  • Una entitat veïnal
  • Una entitat juvenil
  • Un club d’esports o d’activitats d’esbarjo a l’aire lliure (caça, pesca, vol, automobilisme, etc.)
  • Una associació cultural, de lleure o d’estudis històrics/socials
  • Una associació de famílies d’alumnes
  • Una associació ambiental
  • Una entitat de/per a persones amb discapacitat
  • Altres associacions o entitats (si us plau, especifiqueu quin tipus):
 13. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre la preparació de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • Els objectius de la sessió han estat clars des del principi (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • La convocatòria i la informació sobre la sessió s’ha enviat amb prou antelació (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els materials d’informació previs han estat clars i adients, i són universalment accessibles (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 14. En quina mesura esteu d’acord amb cadascuna d’aquestes afirmacions sobre l’execució de les sessions informatives i els tallers participatius?
  (Matriu (opció única))

  • Totes les opinions rellevants en aquesta matèria hi han estat representades (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els horaris de les sessions de treball han estat adequats (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Els dinamitzadors han demostrat un bon nivell professional i han afavorit el debat entre els participants (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 15. Hi ha algun aspecte que es podria millorar en relació a la preparació i execució de la sessió? Quin?
  (Resposta llarga)

 16. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre les expectatives respecte dels resultats de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • La sessió ha permès aproximar i millorar la relació entre l’Administració i la ciutadania (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • La sessió ha incrementat la xarxa de relació de les persones que tenen interès en aquesta matèria (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 17. En quina mesura esteu d'acord amb aquestes afirmacions sobre la valoració general de la sessió?
  (Matriu (opció única))

  • Estic satisfet/a amb els resultats de la sessió (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • Estic satisfet/a amb el meu grau de participació a la sessió (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • S’han assolit els objectius plantejats (Molt / Bastant / Poc / Gens)
  • He après coses que no sabia (Molt / Bastant / Poc / Gens)
 18. Com us ha arribat la convocatòria
  (Opció múltiple)

  • A través de la meva entitat
  • A través de la premsa
  • A través d’internet
  • A través de l’Ajuntament
  • Pel boca orella
  • A través de la Generalitat de Catalunya
  • Altres (especifiqueu-los):
 19. Voleu afegir alguna cosa?
  (Resposta llarga)