" class="part-icon-bars">

Regulació ensenyaments no reglats de música i dansa

Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

Fase 2 de 2
Retorn 07-12-2018 - 07-02-2019
Veure les fases

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen