" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública 

El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.

 

Des del 19 d’abril fins el 4 de maig de 2017 convidem a la ciutadania i a les fundacions i associacions d’utilitat pública a fer aportacions a través del portal participa.gencat.cat

 

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte aquells punts que permetin una millor elaboració de l’ordre, tot desplegant les previsions de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

 

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques considera necessari desenvolupar reglamentàriament els aspectes següents:

 

-Definir el contingut de la informació que les entitats han de fer transparent.

-Desenvolupar els criteris que determinen el nivell de subjecció a les obligacions de transparència de les fundacions i associacions d’utilitat pública, i que són els següents:

+ La dimensió de les entitats, segons el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

+ El fet que les entitats estiguin obligades a auditar llurs comptes.

+ El fet que les entitats percebin fons públics.

+ El fet que les entitats estiguin subjectes al control financer de la Intervenció General i de la Sindicatura de Comptes.

 

-Enumerar els elements d’informació que les entitats han de fer públics, segons la tipologia en què encaixin.

 

 

Debat Obert

 

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat.

 

-Creieu que l’ordre hauria de definir, als sols efectes d’aquests ordre, els elements d’informació que s’han de fer transparents?

-Disposeu de lloc web o d’altres mitjans accessibles al públic a fi i efecte de fer la difusió de la informació?

 

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; dgdret.justicia@gencat.cat

 

Propostes Veure tots (2)

Considero que les fundacions i associacions privades que mantenen relació amb l'Administració...
En la meva opinió, les fundacions i associacions privades però, que són d'utilitat pública i, per...
Veure tots (2)
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data de finalització 04 de Maig de 2017
Referència: II-PART-2017-04-80

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/obligacions-transparencia-fundacions/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/obligacions-transparencia-fundacions/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

1

Seguidores

2

Propostes