" class="part-icon-bars">

Projecte d'Ordre d'establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’Ordre sobre l’establiment del preu de venda bàsic i el factor de localització dels habitatges amb protecció oficial

Fase 2 de 2
Retorn 20/06/2020 - 22/06/2020
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)