" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.
 • Creat el
  13/03/2024
 • 2
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...
Valoració general: Es constata que el text més que un document normatiu és un document de bases,...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
En l'apartat del preàmbul, concretament a la darrera frase del paràgraf que fa referència a...
L'Orientació Educativa, clau en totes les etapes
Des del COPEC contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida....
1. La necessitat de crear la figura de l’orientador/psicopedagog a les escoles d’EI i EP, a més...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
Afegir un apartat en referència a la intervenció dels EAP en tots els processos d'orientació educativa, especialment amb l'alumnat NEE
 • Creat el
  03/03/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 0
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...
Les meves propostes són:Incloure orientadors a totes les etapes educatives i posar en valor...
La inclusió a l’FP és un dret reconegut. El Decret d’inclusió és d’aplicació a aquesta etapa...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...