" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Replantejar el certificat de llenguatge jurídic català per adaptar-lo a les necessitats actuals"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Replantejar el certificat de llenguatge jurídic català per adaptar-lo a les necessitats actuals", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Replantejar el certificat de llenguatge jurídic català per adaptar-lo a les necessitats actuals", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Replantejar el certificat de llenguatge jurídic català per adaptar-lo a les necessitats actuals", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Replantejar el certificat de llenguatge jurídic català per adaptar-lo a les necessitats actuals", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  Actualitzar la formació i certificació sobre llenguatge jurídic en català tenint en compte les necessitats actuals quant a la redacció de documents judicials. Primerament, caldria impulsar una diagnosi de les mancances i noves necessitats del certificat de llenguatge jurídic en català a través de l’opinió d’experts en la matèria i els col·legis professionals. A partir dels resultats de la diagnosi, es podria fer una adaptació de la formació i l’aplicació que s’aplica en sentències, demandes o recursos. Entre d’altres elements, es proposa incloure un capítol d’argumentació. El propòsit de l’actuació és que la formació jurídica en català segueixi uns estàndards de qualitat de referència adaptant-se a les noves necessitats. 


  ", "", ""]
 • +["<p>Actualitzar la formació i certificació sobre llenguatge jurídic en català tenint en compte les necessitats actuals quant a la redacció de documents judicials. Primerament, caldria impulsar una diagnosi de les mancances i noves necessitats del certificat de llenguatge jurídic en català a través de l’opinió d’experts en la matèria i els col·legis professionals. A partir dels resultats de la diagnosi, es podria fer una adaptació de la formació i l’aplicació que s’aplica en sentències, demandes o recursos. Entre d’altres elements, es proposa incloure un capítol d’argumentació. El propòsit de l’actuació és que la formació jurídica en català segueixi uns estàndards de qualitat de referència adaptant-se a les noves necessitats.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Actualitzar la formació i certificació sobre llenguatge jurídic en català tenint en compte les necessitats actuals quant a la redacció de documents judicials. Primerament, caldria impulsar una diagnosi de les mancances i noves necessitats del certificat de llenguatge jurídic en català a través de l’opinió d’experts en la matèria i els col·legis professionals. A partir dels resultats de la diagnosi, es podria fer una adaptació de la formació i l’aplicació que s’aplica en sentències, demandes o recursos. Entre d’altres elements, es proposa incloure un capítol d’argumentació. El propòsit de l’actuació és que la formació jurídica en català segueixi uns estàndards de qualitat de referència adaptant-se a les noves necessitats. 


  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Actualitzar la formació i certificació sobre llenguatge jurídic en català tenint en compte les necessitats actuals quant a la redacció de documents judicials. Primerament, caldria impulsar una diagnosi de les mancances i noves necessitats del certificat de llenguatge jurídic en català a través de l’opinió d’experts en la matèria i els col·legis professionals. A partir dels resultats de la diagnosi, es podria fer una adaptació de la formació i l’aplicació que s’aplica en sentències, demandes o recursos. Entre d’altres elements, es proposa incloure un capítol d’argumentació. El propòsit de l’actuació és que la formació jurídica en català segueixi uns estàndards de qualitat de referència adaptant-se a les noves necessitats.&nbsp;</p><p><br></p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Suport en la dinamització Suport en la dinamització
Versió creada el 11/07/2022 17:20