" class="part-icon-bars">

Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Aquesta iniciativa pretén millorar la qualitat de l'aire

Fase 2 de 2
Fase de retorn 21/04/2023 - 17/05/2024
Fases del procés

Canvis a "Màxim 15.000 vehicles diaris en vies urbanes"

Versions

Versió 1

Avatar: Genís - Eixample Respira Genís - Eixample Respira
19/04/2023 01:18
Versions 1 Torna a la proposta