" class="part-icon-bars">

Procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de qualitat de l'aire, horitzó 2027

Aquesta iniciativa pretén millorar la qualitat de l'aire

Fase 1 de 1
Fase de participació 29/03/2023 - 20/04/2023
Veure les fases

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Tipus
Les mesures de contaminació es fan de manera global però tenen un impacte local. Per protegir...
Es proposa incloure al projecte de Decret que els Projectes d’establiment de ZBE garanteixin...
Per millorar la qualitat de l'aire a Barcelona és necessari implementar mesures de reducció del...
Actualment la OMS ha establert uns valors de referència molt més baixos dels que estan establerts...
Cada dia veiem com les carreteres i autopistes de la regió metropolitana de Barcelona es troben...
Promoure inversions i planificar infrastructura ciclista que sigui segura i inclusiva dins les...
Es proposa la inclusió de les Cambres de Comerç entre les vocalies existents a la Taula de...
La XVPQA ha de tenir més punts de mesurament. En el cas del Vallès Oriental, la vall del Congost...
  • Creat el
    20/04/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Actualment a moltes poblacions de Catalunya la pròpia ordenança de circulació permet...
La solució dels residus no passa per cremar, cal aturar definitivament TOTS els projectes...
Establir un màxim de velocitat de 30km/h en qualsevol via urbana, independentment de les seves...
El Projecte de Decret preveu que determinats estudis d’avaluació de la mobilitat incloguin...
Es proposa que el projecte de Decret reculli expressament l’establert a les directrius de ZBE del...
La meva proposta es que es tingui en compte i s'incorpori en les definicions normatives que la...
Esmena
Acceptades
Es proposa la inclusió de les Cambres de Comerç entre les vocalies existents a la Taula de...
Hola!Des de fa uns anys, la Unitat de Recursos Humans dels Mossos (Depertament Interior) no deixa...
  • Creat el
    19/04/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
L'Eixample és un dels dos llocs on es superen els límits legals de contaminació a tot Catalunya,...