" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/07/2023
Fases del procés

Per promoure les aportacions en relació amb els aspectes que resulten de major interès, es preveu plantejar al Portal Participa.gencat les següents preguntes genèriques que podrien enriquir l’anàlisi posterior:

1.- Considera que s’han identificat correctament tots els problemes relacionats amb la sostenibilitat que es plantegen? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu?

2.- Els objectius definits són suficients o s’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

4.- Quins aspectes caldria fomentar per tal que les explotacions siguin més sostenibles i que no contemplen els sistemes actuals certificats de producció ecològica i producció integrada?

5.- Considereu que el règim de producció agrària sostenible pot ser una oportunitat pel sector agrícola per tal de posar en valor les seves produccions?

6.- Considereu necessari que el consumidor pugui identificar els productes produïts a les explotacions que segueixen el règim de producció agrícola sostenible? De quina manera es podria visualitzar de cara al consumidor l’esfoç que fan les explotacions acollides a la producció agrícola sostenible? 

0 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Estàs veient un llistat de propostes retirades per les seves autores. Veure totes les propostes.

No hi ha cap proposta amb aquest criteri