" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 3 de 4
Conclusions del procés 01/01/2024 - 31/01/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

 • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
 • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
 • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
 • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
 • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Avantatges transversals de la bicicleta (Salut, contaminació, espai). La bicicleta promou la...
Petits focus d'intermodalitat: aparcaments de bici a les parades de bus.
Fomentar l'ús amb incentius personals o laborals a l'hora d'utilitzar la bicicleta.
Les mercaderies que entren i surten de Catalunya haurien de transportar-se amb una xarxa de trens...
Falta de xarxa ciclable. Manca d'infraestructura per la bici. Carrils bici insuficients i...
Acostar les xarxes de carrils bici als centres generadors de mobilitat.
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Excés d'infraestructura per vehicle privat.
Existeixen disputes territorials per l’oferta del transport públic que complexitzen avançar en...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 1
És necessari mantenir una formació dels conductors al llarg del temps per refrescar i actualitzar...
Aprofitar les ZBE per reordenar l'espai del cotxe als centres.
La bicicleta es contempla com a esport, no com a mode de mobilitat.
Els cotxes i l'aparcament han d'estar als extraradis i la bicicleta i el VMP al centre.
Fi concessió dels busos interurbans el 2028: renegociar clàusules. Aprofitar la renovació per...
Problema: Falta de promoció de la multimodalitat./Proposta: TramCamp és una oportunitat per...
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Problema: Falta d'una política d'aparcaments perifèrics/dissuasius a les estacions./Proposta:...
El municipi de l'Albiol té 18 persones empadronades al poble, algunes en alguns dels masos del...
La bicicleta augmenta la salut i la sostenibilitat de la mobilitat urbana. Ha de ser el futur.
Copiar/Aprendre de models d’infraestructura ciclista que funcionen.
Una bona proposta seria poder recarregar la teva targeta online, evitant el fet de haver d’anar...
Fer calçades més àmplies a les carreteres interiors que no tenen voral.
Afavorir la creació d'una app web per compartir cotxe (tipus canal de l'àgora) a les zones rurals.
Massa aposta pel cotxe elèctric: El cotxe elèctric no és la solució, també és ineficient.
Es dona una manca de seguretat en la circulació pels usuaris de bicicleta i VMP al territori.
Seria de molt bon ús millorar la comunicació entre poblats i la ciutat de tarragona/reus, hi han...
Existeix una demonització dels VMP.
Hi ha molta infraestructura per vehicle a motor i molt poca per la mobilitat ciclista .
 • Creat el
  22/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Bon dia,El Vendrell necessita disposar d'una molt major freqüència de connexió amb bus cap a BCN,...
 • Creat el
  28/12/2023
 • Número de comentaris: 0
Vehicle privat ocupa molt d'espai a la via pública. El cotxe ocupa el 99% de l’espai front al 1%...
Intermodalitat és un servei necessari que requereix de la organització entre municipis.
Percepció negativa dels aparcaments vora de les estacions.
Falta de busos llançadora que connectin amb Reus.
Més disponibilitat de viatges al aeroport de Reus als països d'Europa tot l'any.
Llançadores poblacions petites. Millora de l'oferta de transport de forma estratègica a les zones...
Tarragona ciutat: estació FFCC i bus mal interconnectades.
Regular l’assetjament viari.
Proposar la informació i difusió de les normes d'ús de la bicicleta i els VMP.
Carrils bici poc protegits del vehicle a motor.
Cal planificar adequadament el model urbà i territorial al que es vol arribar.
Hem adaptat les ciutats el cotxe i ara resulta un mitjà molt còmode i difícil d’abandonar.
Aprofitar les bones connexions viàries.
Falta intermodalitat a Salou.
Falta de compromís institucional per impulsar la micromobilitat.
Portabicicletes al transport públic. Oportunitat de fer servir bicis/VMP al transport públic....
Implementar, potenciar i promocionar un sistema de bicicleta compartida al territori.
Cal fer estudis per millorar la convivència de la micromobilitat al transport públic.
Sensibilització de joves en l'ús de la bicicleta.
La connexió de ferrocarril ha de vertebrar el territori, no només la llarga distància.
Línies directes de bus interurbà.