" class="part-icon-bars">

Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

#MobilitatCampTarragona Pla Director de Mobilitat del Camp de Tarragona

Fase 4 de 4
Retorn 31/03/2024 - 10/11/2024
Fases del procés

En aquest espai la ciutadania pot aportar les propostes que consideri oportunes fins al 31 de desembre. Per a facilitar l’organització de la informació, les contribucions s’estructuren en temes: 

  • Modes sostenibles (mobilitat a peu, bicicleta i VMPs, i transport públic).
  • Vehicle privat, aparcament i intermodalitat (vehicle privat motoritzat, intermodalitat i aparcament de tots els modes).
  • Generació de mobilitat (àrees d’activitat econòmica i mercaderies, governança i planejament, i mobilitat turística).
  • Costos socials i ambientals (seguretat viària, impactes de la mobilitat i sostenibilitat, i conscienciació)
  • Altres aspectes de la mobilitat (dimensió social de la mobilitat, mobilitat col·laborativa i smart mobility, i mobilitat a les zones de baixa densitat de població).

93 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Considero que es necessari e imprescindible dotar de transport públic al nuclis habitats. Que...
  • Creat el
    21/12/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Manca de visibilitat i seguretat en l'ús de VMP.
Afavorir la creació d'una app web per compartir cotxe (tipus canal de l'àgora) a les zones rurals.
Existeix un buit en l’atribució de responsabilitats en cas d’accidents amb VMP implicat producte...
Hem adaptat les ciutats el cotxe i ara resulta un mitjà molt còmode i difícil d’abandonar.
Una bona proposta seria poder recarregar la teva targeta online, evitant el fet de haver d’anar...
Existeixen disputes territorials per l’oferta del transport públic que complexitzen avançar en...
És necessari reprimir els infractors amb VMP i incrementar la vigilància i el control.
Massa aposta pel cotxe elèctric: El cotxe elèctric no és la solució, també és ineficient.
Fomentar l'ús amb incentius personals o laborals a l'hora d'utilitzar la bicicleta.
Crec que en general hi ha una manca de informació per poder arribar a agafar les linies de bus,...
Nodes intermodals identificables a cada municipi i connectats entre ells.
Problema: Diversitat regulació viària. Manca de formació i regulació. / Proposta: Homogeneïtzar...
Manca de dades públiques d'accidentalitat per adequar la percepció del risc.
Recuperar i adaptar la xarxa de camins rurals.
La Selva del Camp es troba a 18 minuts de la capital de la província, pero sense línia directa...
Problema: Estació AVE mal connectada amb el conjunt del Camp de Tarragona (nord). Manca estació...
Problema: Falta de promoció de la multimodalitat./Proposta: TramCamp és una oportunitat per...