" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic d'activitat econòmica Catalunya Sud

#PDUAEcatsud PDUAE Catalunya Sud

Fase 4 de 4
Retorn 10/05/2024 - 31/12/2024
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

El Pla director urbanístic d’activitat econòmica als termes municipals de Tortosa i l’Aldea neix de la necessitat de donar resposta a les demandes de sòl d’activitat econòmica en un àmbit ben connectat a les infraestructures viària, ferroviària i portuària. Segueix la voluntat del Govern d’impulsar grans sectors d’activitat econòmica estratègics pel país en coherència amb l’Estratègia Territorial per a la Localització de Nous Sectors d’Activitat Econòmica i amb el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025.

El 27 d’abril de 2023, la Comissió de Territori de Catalunya acorda iniciar el procediment de formulació del Pla director urbanístic d’activitat econòmica Catalunya Sud i la redacció del PDU. Simultàniament, s'inicia un procés participatiu per recollir les propostes de la població dels territoris i els actors implicats, L'Aldea i Tortosa. Aquest procés es realitza en la part inicial de redacció del PDUAE, a partir dels seus documents d’Avanç i ha de permetre incorporar aportacions de la ciutadania i la societat civil en relació amb el model de desenvolupament econòmic i les possibles ubicacions de futures activitats econòmiques. El seu resultat, juntament amb l’estudi ambiental estratègic i els estudis complementaris, ha de servir per elaborar el document d’aprovació inicial.

L’àmbit del PDU ocupa uns terrenys de 675 HA situats entre el terme municipal de Tortosa i de l’Aldea, al costat nord de l’Autopista AP-7 i l’Autovia C-42 i al sud de les Serres de Cardó – el Boix. Es tracta d’uns terrenys amb pendents suaus, on predominen els conreus arboris de secà acompanyats per construccions de pedra seca i on hi trobem diversos cursos fluvials, el més important dels quals és el Barranc dels Pixadors que travessa l’àmbit en sentit nord-sud. Dins l’àmbit d’estudi hi ha també terrenys que ja han estat objecte de transformació urbanística que es corresponen a les primeres implantacions del polígon industrial Catalunya Sud, entre les quals hi ha les recents instal·lacions de l’empresa Kronospan.

Objectius del procés participatiu

L'objectiu principal és possibilitar la reordenació i ampliació del polígon Catalunya Sud mitjançant la redacció d’un Pla director urbanístic d’activitat econòmica i de forma concreta:

 • Delimitar i ordenar un o varis sectors de desenvolupament urbanístic estratègic i d'interès supramunicipal, per activitat econòmica, que concentri, potenciï i dinamitzi uns àmbits d’activitat econòmica i logística, establint detalladament els corresponents paràmetres d’ordenació i gestió, en el marc de la reordenació i ampliació del polígon Catalunya Sud.
 • Aprofitar el paper d’indústria tractora de la nova activitat implantada en aquest territori, així com la voluntat del Govern d’impulsar grans sectors d’activitat econòmica estratègics pel país.
 • Possibilitar la implantació de noves activitats amb necessitats de parcel·les de gran format de 20, 50 i 100 ha i amb una ordenació flexible per tal de donar resposta a uns requeriments específics als quals l’actual oferta de sòl no dona resposta.
 • Efectuar la reserva de sòl necessària per poder construir el ramal ferroviari d’accés directe al polígon, així com una terminal intermodal de mercaderies que permeti la connexió del sector a la xarxa ferroviària del Corredor Mediterrani.
 • Desenvolupar les noves activitats de manera compatible amb l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, minimitzant el consum de sòl i racionalitzar-ne l'ús, afavorint la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic, i mitjançant la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural i cultural i paisatge, per tal de mantenir els valors culturals, històrics i identitaris que distingeixen la comarca.
Eixos de debat
 1. Les oportunitats i els reptes del PDUAE Catalunya Sud en el model econòmic i social del territori.
 2. Valors ambientals, paisatgístics, patrimonials, culturals i agraris.
 3. La nova activitat econòmica: Emplaçaments, condicions d’edificació, espais lliures, equipaments, mobilitat quotidiana i propera.
Com participar?

Pots participar a través de:

 • Sessions informatives. Una sessió informativa a l'Aldea el 27 de febrer i una altra a Tortosa, el 28 de febrer.
 • Sessions sectorials deliberatives i presencials. Trobades de debat sectorials amb implicació al polígon de Catalunya Sud i el seu entorn.
 • Sessió amb veïns i veïnes. 7 de març a les 18 h. al Casal de Joves de l'Aldea .Participació exclusiva per la ciutadania que viu al municipi per explicar amb més detall el pla, el seu cronograma, les seves afectacions. 
 • Sessió amb el col·lectiu ramader de dins l’àmbit i les rodalies i el sector agrari. 7 de març a les 12 h. al Casal de Joves de l'Aldea. Participació exclusiva per ramaders i representants del sector agrari per explicar amb més detall el pla, el seu cronograma, les seves afectacions. Hi assistiran experts en la matèria per aprofundir en les afectacions agràries i possibles solucions.
 • Taller de debat i participació eixos 1, 2 i 3. 19 de març a les 18 h. Lloc pendent de confirmar. Vincularem amb el model econòmic de les Terres de l’Ebre, els valors de l’espai i les alternatives escollides pel PDUAE. Sessió de treball per recollir visions que permetran millorar i enriquir el projecte i valorar les alternatives amb la mirada de la ciutadania.
 • Sessió amb estudiants a la Universitat Rovira i Virgili. 3 d'abril a les 12:00h Serà una sessió en format de taula rodona amb una persona experta en desenvolupament econòmic i un debat obert amb els i les estudiants.

Activitats en línia. Trobaràs en aquest portal un qüestionari en línia genèric i un espai per deixar la teva proposta.

En aquest procés també volem conèixer la realitat de les dones que treballen en els polígons industrials de les Terres de l'Ebre, per això, esperem que respongueu aquesta enquesta que busca poder establir mesures en clau de gènere als nous sector d'activitat econòmica.


Quina incidència tindrà aquest procés participatiu sobre el Pla?

Cal tenir present que les propostes que es generin durant el procés no són vinculants, però sí seran determinants per a la nova proposta del Pla que desenvoluparà un equip tècnic multidisciplinar. En tot cas, l’administració competent difondrà aquests resultats i donarà compte de l’impacte que hagin tingut les propostes recollides, indicant si han estat incorporades al planejament. En cas de no ser incorporades es donarà una explicació sobre els motius de la seva exclusió.

Propuestas Ver todas las propuestas (3)

La meva proposta és afegir 1 via més per mercaderies arribant fins a 3 en total. Penso que sería...
Ver todas las propuestas (3)
Quién participa Totes les persones i entitats vinculades al territori
Departamento Departament de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
Grupo promotor Ajuntament de l'Aldea, Ajuntament de Tortosa, Departament de Territori i El Risell SCCL
Unidad promotora Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura del Departament de Territori
Entidades dinamizadoras El Risell, SCCL
Dispone de retorno No
Fecha de inicio 27 de febrero de 2024
Fecha de finalización 31 de diciembre de 2024
Referencia: II-PART-2024-01-658

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pduaecatalunyasud/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pduaecatalunyasud/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>