" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic Biopol - Granvia

PDU Biopol-Granvia

Fase 5 de 5
Fase 5. Seguiment 01/01/2023 - 31/12/2023
Fases del procés

Canvis a "Consell del Districte IV - La Florida i Les Planes"

Versions

Versió 1

Avatar: Marc Deu i Ferrer Marc Deu i Ferrer
11/07/2022 09:29

Versió 2

Avatar: Marc Deu i Ferrer Marc Deu i Ferrer
11/07/2022 09:34

Versió 3

Avatar: Marc Deu i Ferrer Marc Deu i Ferrer
11/07/2022 13:56
Versions 3 Tornar a la trobada