" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Canvis a "402 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"402 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}
  • +{"ca"=>"402 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"402 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"402 Governança del sistema: articulació i participació dels actors"}

Cos

  • +["Creant grups de treball estables per sectors o temàtiques. Amb objectius clars. Amb actors no representats al Consell però d'interès. Grups de treball autònoms del calendari polític i amb periodicitat acordada i coherent amb la planificació de cooperació."]
  • +["Creant grups de treball estables per sectors o temàtiques. Amb objectius clars. Amb actors no representats al Consell però d'interès. Grups de treball autònoms del calendari polític i amb periodicitat acordada i coherent amb la planificació de cooperació."]
Esborrats
Addicions
  • +["Creant grups de treball estables per sectors o temàtiques. Amb objectius clars. Amb actors no representats al Consell però d'interès. Grups de treball autònoms del calendari polític i amb periodicitat acordada i coherent amb la planificació de cooperació."]
Esborrats
Addicions
  • +["Creant grups de treball estables per sectors o temàtiques. Amb objectius clars. Amb actors no representats al Consell però d'interès. Grups de treball autònoms del calendari polític i amb periodicitat acordada i coherent amb la planificació de cooperació."]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la participació Suport a la participació
Versió creada el 03/10/2022 09:52