" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Veure les fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Suport financer al territori coherent amb l’escenari pressupostari, és a dir, que si augmenta el...
Acceptades
Circularitat de les migracions i el desenvolupament amb la implicació de la ciutadania d'altres...
Acceptades
Impulsar la identificació de necessitats al territori i fer transferència de coneixement; que els...
Acceptades
Les intervencions en crisis oblidades poden donar valor afegit (esmentat pels dos grups).
Acceptades
Continuïtat versus innovació. Valorar els projectes continuistes encara que no siguin nous. Excés...
Acceptades
En trobar espais per aconseguir consensos pensant en les persones.
Acceptades
Comunitats de codi lliure, de hackers i hackactivisme digital
Acceptades
Si la redacció i execució de projectes es fa amb enfocament de gènere i basat en drets humans, ja...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Incorporar la prevenció de conflictes, la construcció i manteniment de la pau i la resolució de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Crear una plataforma digital que recopili les activitats de les universitats en matèria de...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Creació de grups de treballs per zona d’intervenció geogràfica o sector d’actuació de les ONGDs...
Acceptades
Disposar d’una comunicació efectiva entre administracions de diferents nivells per tal de poder...
Acceptades
Desenvolupar una escolta activa cap al teixit social que permeti identificar les diferents...
Acceptades
Coherència de polítiques per al desenvolupament.
Acceptades
Major coordinació amb el sistema universitari i de recerca.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Ser garant de la transparència i la coherència de les polítiques de cooperació.
Acceptades
Marc normatiu: facilitar que els municipis puguin intervenir de manera directa en projectes de...
Acceptades
Creant grups de treball estables per sectors o temàtiques. Amb objectius clars. Amb actors no...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0