" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Veure les fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
En termes educatius, treballar conjuntament amb les pròpies institucions educatives dels països...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Desenvolupar una escolta activa cap al teixit social que permeti identificar les diferents...
Acceptades
Persones refugiades, en específic quan es tracta de drets d'aquest col·lectiu
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
En l'establiment de cooperació bilateral directa amb institucions dels països socis, els països...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Capacitats d'actuar en funció de les capacitats de la cooperació catalana
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Cooperador estratègic entre administracions nord-sud.
Acceptades
Nexe entre desenvolupament i migració
Acceptades
Aplicar l'enfocament Nexus.
En avaluació
Implementació del Fons Cistella
Acceptades
En determinades entitats ja s'inclou la mirada del sud en totes les fases de l'AH. Caldria...
Acceptades
Gestió de macrodades relacionades amb la transició ecològica
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Departament de Drets Socials (infància, menors no acompanyats).