" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05-09-2022 - 31-10-2022
Veure les fases

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

696 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Categoria
Origen
En termes de salut, incorporar en el treball altres sistemes de salut no hegemònics (acupuntura,...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Haurien de ser aportacions de llarga durada, amb entitats locals que tinguin un impacte real.
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Formar al personal d’intervenció i secretaria dels ens locals en Cooperació al Desenvolupament.
Entendre i anomenar les causes dels desequilibris, des d'una cooperació valenta. Així, la...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Potenciar i dotar de recursos altres administracions.
Cal crear un marc conceptual comú, que permeti que tothom entengui els conceptes de la cooperació...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Impulsar el 0,7% destinat a Cooperació. És un imperatiu que es generalitzi aquesta aportació...
Col·lectius que s'estan unint per reivindicar aquests drets
Instruments: fomentar la col·laboració i no la competència i, per tant, no fer competir en les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Digitalització a favor del consum sostenible i responsable.
Aliances entre la formació formal i la formació no formal (entitats), creant xarxa i coneixements.
“Deixar d'articular els projectes des d'una perspectiva econòmica i de quantitat d'usuaris. Més...
Vulneració de drets a l'entorn digital, com un focus d'atenció per a l'EpD quant a...
És imprescindible tenir present les estructures socials tradicionals d'organització pròpies del...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0