" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Creació d'indicadors que permetin organitzar els sistemes de coneixement intern de les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Recursos econòmics per a la digitalització de les entitats i impuls de la mateixa
Acceptades
Promotor d’una governança horitzontal (espais de trobada on tothom tingui la mateixa veu).
En avaluació
Educació per futurs alternatius. El futur ha de ser diferent a l'actual per garantir-ne la seva...
Acceptades
Codi obert i programari lliure, així com també Big Data lliure i oberta.
Acceptades
Des d’una altra perspectiva, s’afegeix que el que cal és promoure les convocatòries municipals...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Oferir un acompanyament o suport a les universitats.
Acceptades
En la incidència política.
En avaluació
Afavorir sinergies entre l' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i les...
Proposem incloure un enfoc transversal a totes les prioritats basat en la digitalització. Hem de...
Acceptades
En determinades entitats ja s'inclou la mirada del sud en totes les fases de l'AH. Caldria...
En avaluació
Abordatge de les causes estructurals dels conflictes
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Treball a iniciativa dels actors (tant del Sud com del Nord)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Educació per la transformació social (esmentat pels dos grups de treball). Aquesta denominació...
Acceptades
“Es proposa que aquesta prioritat inclogui el treball de prevenció dels abusos d'empreses en...