" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius de la fase

 • Recollir aportacions dels actors de cooperació catalana que no puguin assistir a les sessions delibertaves entorn el nou pla director.


Com han de ser les propostes a presentar

 • Les propostes han de ser aportacions concretes a tenir en compte per incloure en el nou pla director.
 • Preferiblement, han de donar resposta a les preguntes plantejades per a cada àmbit temàtic, que podeu trobar a l'apartat "el procés".
 • En el cas que vulgueu afegir algun document adjunt, aquest no pot substituir en cap cas la descripció clara de la proposta en el cos de la mateixa. Els adjunts serviran per argumentar, justificar o complementar la proposta feta.


Àmbits temàtics de les propostes

Els àmbits temàtics als que poden fer referència les propostes són els mateixos que es debatran a les sessions deliberatives i cal indicar en quin fa incidència cada proposta:

1.Desenvolupament: priorització sectorial i geogràfica

2.Educació per al desenvolupament

3.Acció Humanitària

4.Reptes globals del desenvolupament

5.Governança del sistema: articulació i participació dels actors

6.1. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Lleida

6.2. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Girona

6.3. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Tarragona

6.4. Agents, aliances clau i instruments: Aportacions dels actors de la demarcació de Barcelona

7.Incorporació de la perspectiva decolonial i el lideratge d'actors del Sud Global

8. Una cooperació basada en la recerca i el coneixement 

654 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Accés a l'aigua; preservació i accés a aqüífers; aprofitament de l'aigua
En avaluació
Descentralitzar les institucions catalanes per afavorir millores aliances amb activistes,...
Acceptades
Un darrer element a valorar, és que la denominació ha de ser comprensible pels neòfits en la...
Acceptades
Creació d'indicadors que permetin organitzar els sistemes de coneixement intern de les...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
La convocatòria no s'hauria de tractar com una campanya mediàtica
Acceptades
Dret a l'educació (més enllà de les etapes obligatòries)
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Les persones participants han aportat les següents aliances que caldria impulsar o consolidar en...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Dret a l'apatrídia (Sàhara Occidental). Fa referència a qualsevol persona que es no considera com...
Acceptades
Codesenvolupament amb col·lectiu immigrant i diàspora. Aprofitar la diàspora, els col·lectius de...
Acceptades
Dret a migrar / a la mobilitat humana (com un concepte que defineix que migrar és natural i un dret)
Acceptades
Acabar amb la imposició hegemònica del Nord. Cal també eliminar la posició de superioritat que es...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Fer un mapeig d’actors per clarificar el rol de cadascun.
Acceptades
Participació en convocatòries internacionals i participació a xarxes internacionals: vinculades a...
 • Creat el
  03/10/2022
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Posar en valor les apostes territorials i municipals en matèria de cooperació. La intencionalitat...