" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla Europa

#PlaEuropa Contribució ciutadana al llibre blanc que servirà per guiar les futures accions del Govern a Europa

Fase 4 de 4
Redacció del llibre blanc 01/04/2019 - 26/05/2019
Fases del procés

Canvis a "Futurs pressupostos de la UE (fòrum en línia fins el 10 de març)"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?


  Objectius:

  1) Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.

  2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.

  3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).

  4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.

  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar, per tal de donar veu a aquestes percepcions.

  Per tal d’oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu Jordi Solé; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; i el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. Finalment, la presidenta de l’APEC, Teresa Carreras, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h. Podeu visualitzar el webinar en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no podeu veure el webinar en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

  Documents marc pel webinar sobre Renda bàsica incondicional:

 • +

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?


  Objectius:

  1) Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.

  2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.

  3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).

  4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.

  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar, per tal de donar veu a aquestes percepcions.

  Per tal d’oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu Jordi Solé; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; i el director de projectes de FWC per DFC, Marc Sabadí. Finalment, la membre de la Junta de l’APEC i presidenta de l'entitat durant nou anys, Teresa Carreras, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h. Podeu visualitzar el webinar en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no podeu veure el webinar en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

  Documents marc pel webinar sobre Renda bàsica incondicional:

 • -<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><br></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><p>1)<strong> </strong>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.</p><p>2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </p><p>3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).</p><p>4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme. </p><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/GVNx83wWgKg?showinfo=0"></iframe><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a>, el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em>, per tal de <strong>donar veu a aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d’oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu <strong>Jordi Solé</strong>; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; i el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, <strong>Marc Sabadí</strong>. Finalment, la presidenta de l’APEC, <strong>Teresa Carreras</strong>, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el <strong>divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h</strong>. Podeu visualitzar el <em>webinar</em> en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta <strong>#PlaEuropa</strong>. Si no podeu veure el <em>webinar</em> en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p><p><strong>Documents marc pel&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;sobre Renda bàsica incondicional:</strong></p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/563/Jordi_Sol%C3%A9.pdf" target="_blank"><strong>Jordi Solé </strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/564/Joan_Maj%C3%B3.pdf" target="_blank"><strong>Joan Majó</strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/565/Marc_Sabad%C3%AD.pdf" target="_blank" style="outline-width: 0px;"><strong>Marc Sabadí</strong></a></li></ul>
 • +<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><br></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><p>1)<strong> </strong>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.</p><p>2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </p><p>3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).</p><p>4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme. </p><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/GVNx83wWgKg?showinfo=0"></iframe><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a>, el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em>, per tal de <strong>donar veu a aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d’oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu <strong>Jordi Solé</strong>; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; i el director de projectes de FWC per DFC, <strong>Marc Sabadí</strong>. Finalment, la membre de la Junta de l’APEC i presidenta de l'entitat durant nou anys, <strong>Teresa Carreras</strong>, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el <strong>divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h</strong>. Podeu visualitzar el <em>webinar</em> en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta <strong>#PlaEuropa</strong>. Si no podeu veure el <em>webinar</em> en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p><p><strong>Documents marc pel&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;sobre Renda bàsica incondicional:</strong></p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/563/Jordi_Sol%C3%A9.pdf" target="_blank"><strong>Jordi Solé </strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/564/Joan_Maj%C3%B3.pdf" target="_blank"><strong>Joan Majó</strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/565/Marc_Sabad%C3%AD.pdf" target="_blank" style="outline-width: 0px;"><strong>Marc Sabadí</strong></a></li></ul>
Esborrats
 • -

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?


  Objectius:

  1) Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.

  2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.

  3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).

  4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.

  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar, per tal de donar veu a aquestes percepcions.

  Per tal d’oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu Jordi Solé; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; i el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, Marc Sabadí. Finalment, la presidenta de l’APEC, Teresa Carreras, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h. Podeu visualitzar el webinar en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no podeu veure el webinar en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

  Documents marc pel webinar sobre Renda bàsica incondicional:

 • Joan Majó
 • Marc Sabadí
Addicions
 • +

  Pregunta:

  Ens cal més o menys pressupost europeu?


  Objectius:

  1) Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.

  2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència.

  3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).

  4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme.


  Paraules claus: PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.

  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, el Govern creu que els pressupostos europeus són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, volem uns pressupostos més ambiciosos que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora.

  Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest webinar, per tal de donar veu a aquestes percepcions.

  Per tal d’oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb tres experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu Jordi Solé; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, Joan Majó; i el director de projectes de FWC per DFC, Marc Sabadí. Finalment, la membre de la Junta de l’APEC i presidenta de l'entitat durant nou anys, Teresa Carreras, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h. Podeu visualitzar el webinar en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no podeu veure el webinar en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

  Documents marc pel webinar sobre Renda bàsica incondicional:

 • Esborrats
  • -<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><br></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><p>1)<strong> </strong>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.</p><p>2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </p><p>3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).</p><p>4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme. </p><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/GVNx83wWgKg?showinfo=0"></iframe><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a>, el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em>, per tal de <strong>donar veu a aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d’oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu <strong>Jordi Solé</strong>; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; i el director de l’oficina de Barcelona i director de projectes de DFC FWC, <strong>Marc Sabadí</strong>. Finalment, la presidenta de l’APEC, <strong>Teresa Carreras</strong>, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el <strong>divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h</strong>. Podeu visualitzar el <em>webinar</em> en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta <strong>#PlaEuropa</strong>. Si no podeu veure el <em>webinar</em> en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p><p><strong>Documents marc pel&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;sobre Renda bàsica incondicional:</strong></p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/563/Jordi_Sol%C3%A9.pdf" target="_blank"><strong>Jordi Solé </strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/564/Joan_Maj%C3%B3.pdf" target="_blank"><strong>Joan Majó</strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/565/Marc_Sabad%C3%AD.pdf" target="_blank" style="outline-width: 0px;"><strong>Marc Sabadí</strong></a></li></ul>
  Addicions
  • +<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Ens cal més o menys pressupost europeu?</strong></p><p><br></p><p><strong><em>Objectius: </em></strong></p><p>1)<strong> </strong>Debatre sobre la utilitat del pressupost europeu per a la ciutadania europea.</p><p>2) Qüestionar si la seva funció és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. </p><p>3) Reflexionar sobre si per construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu (o si, per contra, una unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contracíclic).</p><p>4) Debatre si cal més o menys transnacionalisme. </p><p><br></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>PAC, fons de cohesió, Horitzó Europa, fons social europeu, eficiència, equitat, igualtat de gènere, Europa federal, unió bancària, unió de capitals.</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/GVNx83wWgKg?showinfo=0"></iframe><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a>, el Govern creu que els <strong>pressupostos europeus</strong> són essencials de cara als propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE. Per aquesta raó, <strong>volem uns pressupostos més ambiciosos </strong>que ens permetin fer front als reptes d’immigració, medi ambient i la innovació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; uns pressupostos que tinguin en compte el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i cohesionadora. </p><p>Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen s’haurien de dedicar a altres àmbits, i per això creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em>, per tal de <strong>donar veu a aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d’oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar la ciutadania a participar d’aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d’àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>tres experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web l’eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu <strong>Jordi Solé</strong>; l’exministre d’Indústria i Energia entre 1985 i 1986 i membre assessor de la Fundació Catalunya Europa, <strong>Joan Majó</strong>; i el director de projectes de FWC per DFC, <strong>Marc Sabadí</strong>. Finalment, la membre de la Junta de l’APEC i presidenta de l'entitat durant nou anys, <strong>Teresa Carreras</strong>, serà l’encarregada de moderar aquesta sessió. </p><p>El <em>webinar</em> sobre els futurs pressupostos de la UE se celebrarà el <strong>divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 h</strong>. Podeu visualitzar el <em>webinar</em> en directe i podeu participar del debat a través de Twitter amb l’etiqueta <strong>#PlaEuropa</strong>. Si no podeu veure el <em>webinar</em> en directe, teniu la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participeu al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p><p><strong>Documents marc pel&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;sobre Renda bàsica incondicional:</strong></p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/563/Jordi_Sol%C3%A9.pdf" target="_blank"><strong>Jordi Solé </strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/564/Joan_Maj%C3%B3.pdf" target="_blank"><strong>Joan Majó</strong></a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/565/Marc_Sabad%C3%AD.pdf" target="_blank" style="outline-width: 0px;"><strong>Marc Sabadí</strong></a></li></ul>
  Número de versió 29 de 35 Mostra totes les versions Tornar al debat
  Autoria de la versió
  Avatar: Claudia Puigderrajols Claudia Puigderrajols
  Versió creada el 22/02/2019 13:49