" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla Europa

#PlaEuropa Contribució ciutadana al llibre blanc que servirà per guiar les futures accions del Govern a Europa

Fase 4 de 4
Redacció del llibre blanc 01/04/2019 - 26/05/2019
Fases del procés

INFORMES DE RESULTATS

Després de la celebració dels cinc webinars del procés participatiu del Pla Europa volem presentar-vos els informes de resultats de cada un dels webinars i un informe final del procés participatiu.

Consulteu els informes de resultats i l'informe final en el enllaços següents:

  1. Populismes
  2. Renda bàsica incondicional
  3. Futurs pressupostos de la UE
  4. Economia circular i bioeconomia
  5. Migracions i perspectiva interculturalista